1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. زیست شناسی عمومی
 4. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
 5. کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی

آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی


نویسنده : محبوبه مظهری


درباره کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی

مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد.

سال
۱۳۸۹
ناشر
پلک
تعداد صفحات
۲۸۲
شابک
9789642351701
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی


 • نام کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی
 • نویسنده محبوبه مظهری
 • سال انتشار ۱۳۸۹
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۲۸۲
 • انتشارات پلک
 • شابک(ISBN) 9789642351701
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۸۰‌,‌۰۰۰ تومان

کتاب‌های مشابه کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی

{"id":794,"title":"آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642351701","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":1,"description":["مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد."],"pages_count":282,"keywords":"null","token":"5a09e961c4877ab9","created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 11:47:04","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1413,"title":"محبوبه مظهری","meta_title":"محبوبه مظهری","meta_description":"محبوبه مظهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1413,"title":"محبوبه مظهری","meta_title":"محبوبه مظهری","meta_description":"محبوبه مظهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1%DB%8C"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":764,"file":"5a5dfb9487c352.35359045.pdf","book_id":794,"toc":[{"title":"فصل اول: خاک زنده است","page":"11"},{"title":"فصل دوم: فلزات سنگین و نقش آنها در سیستم های بیولوژیکی","page":"31"},{"title":"فصل سوم: تنوع میکروبی خاک در ارتباط با فلزات سنگین","page":"45"},{"title":"فصل چهارم: جذی فلزات سنگین و مکانیزم های سم زدایی در گیاه","page":"79"},{"title":"فصل پنجم: پالایش گیاهی","page":"102"},{"title":"فصل ششم: گیاهان شورپسند بیش اندوز","page":"206"},{"title":"فصل هفتم: استفاده از عملکرد و ساختار میکروبی جهت ارزیابی سلامت خاک های آلوده به فلز سنگین","page":"234"}],"created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","process_started_at":"2018-01-16 16:48:13","process_done_at":"2018-01-16 16:55:06","process_failed_at":null,"pages_count":282,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"06f16455c882c8f02c067bd757ca476f6784df419f739b572cdb589ca081019ec354a012dfc4c8ec064b07fd5ae2aadf9316d839aa282bd8ae8b645fdfa7c08b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"%D9%BE%D9%84%DA%A9"},"study_subjects":[{"id":6148,"title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9b24d3f21abc299e","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2023-04-30 09:56:55","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":236,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-31 16:15:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C"}],"similarBooks":[{"id":3797355,"token":"04af8ad297096980","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04af8ad297096980/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04af8ad297096980/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04af8ad297096980/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/04af8ad297096980/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04af8ad297096980/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/04af8ad297096980/front.png"},"price":60000,"ebook_price":30000,"print_price":-1,"rent_3_price":15000,"rent_6_price":21000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"فیزیولوژی گیاهان زراعی","description":"فیزیولوژی گیاهان زراعی شامل مطالعه اعمال حیاتی گیاه مانند فتوسنتز، تنفس، رشد و نمو و تولید محصول بر اساس فرایندهای فیزیکی و زیست شیمیایی است. در این کتاب فرایندهای فیزیولوژیک موثر بر عملکرد زراعی بررس...","publisher":null,"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3797508,"token":"6e842d2e7359773e","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6e842d2e7359773e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6e842d2e7359773e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6e842d2e7359773e/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/6e842d2e7359773e/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6e842d2e7359773e/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/6e842d2e7359773e/front.png"},"price":25000,"ebook_price":12500,"print_price":-1,"rent_3_price":6250,"rent_6_price":8750,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"فیزیولوژی گیاهی: جذب و انتقال مواد از خلال غشا","description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","publisher":null,"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C--%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B4%D8%A7","price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰"},{"id":3797552,"token":"b496da0a8bc0435f","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b496da0a8bc0435f/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b496da0a8bc0435f/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b496da0a8bc0435f/front.png"},"price":19000,"ebook_price":9500,"print_price":150000,"rent_3_price":4750,"rent_6_price":5700,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"علف کشها و فیزیولوژی گیاهی","description":"کتاب علف کش ها و فیزیولوژی گیاهی که ویراست اول آن سال‌ها پیش، به قلم شادروان دکتر قدرت الله فتحی ترجمه شده بود، مرجع ارزشمندی برای مطالعه و تحقیق دانشجویان و دانش‌پژوهان است. استاد زنده یاد ...","publisher":null,"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","price_fa":"۱۹‌,‌۰۰۰"},{"id":3798395,"token":"cd92f479841e3bfa","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cd92f479841e3bfa/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cd92f479841e3bfa/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cd92f479841e3bfa/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/cd92f479841e3bfa/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cd92f479841e3bfa/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/cd92f479841e3bfa/front.png"},"price":35000,"ebook_price":17500,"print_price":35000,"rent_3_price":8750,"rent_6_price":10500,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"بیماری های فیزیولوژیکی گیاهان","description":"کتاب بیماری های فیزیولوژیکی گیاهان از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر ضیای الدین بنی هاشمی به تالیف درآمده و درحا...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86","price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰"},{"id":3798868,"token":"b8339fe1fdb437d8","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b8339fe1fdb437d8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b8339fe1fdb437d8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b8339fe1fdb437d8/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b8339fe1fdb437d8/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b8339fe1fdb437d8/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b8339fe1fdb437d8/front.png"},"price":110000,"ebook_price":55000,"print_price":-1,"rent_3_price":27500,"rent_6_price":33000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی","description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","publisher":null,"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"id":885,"title":"جرمشناسی زیست محیطی","price":25000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f0c09bb43f02eabf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f0c09bb43f02eabf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f0c09bb43f02eabf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f0c09bb43f02eabf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f0c09bb43f02eabf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f0c09bb43f02eabf/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f0c09bb43f02eabf/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f0c09bb43f02eabf/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f0c09bb43f02eabf/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f0c09bb43f02eabf/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-235-2685","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب جرمشناسی زیست محیطی از انتشارات پلک در سال 1392 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای جهانگرد محمدی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خ...","pages_count":342,"keywords":"null","token":"f0c09bb43f02eabf","created_at":"2018-01-21 13:58:11","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-21 15:24:48","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1411,"title":"جهانگرد محمدی","meta_title":"جهانگرد محمدی","meta_description":"جهانگرد محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانگرد","lastname":"محمدی","token":"a5e63e97101bd349","created_at":"2018-01-16 12:50:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1411,"title":"جهانگرد محمدی","meta_title":"جهانگرد محمدی","meta_description":"جهانگرد محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانگرد","lastname":"محمدی","token":"a5e63e97101bd349","created_at":"2018-01-16 12:50:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":847,"file":"5a646b3b4d6110.02732789.pdf","book_id":885,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637\\u06cc: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc\\u060c \\u062a\\u0639\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0641\\u060c \\u0636\\u0631\\u0648\\u0631\\u062a \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627\",\"page\":\"8\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0642\\u0648\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0646 \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637\\u06cc\",\"page\":\"47\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0639\\u0631\\u0635\\u0647 \\u0627\\u0646\\u06af\\u0627\\u0631\\u06cc: \\u0627\\u0648\\u0644\\u06cc\\u0646 \\u0627\\u0628\\u0632\\u0627\\u0631 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637\\u06cc\",\"page\":\"67\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0645\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062b\\u06cc \\u0628\\u0647 \\u0646\\u0627\\u0645 \\u0636\\u0627\\u06cc\\u0639\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0622\\u0644\\u0648\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"page\":\"95\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0627\\u0646\\u06af\\u0634\\u062a \\u0646\\u06af\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"page\":\"142\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0627\\u0646\\u06af\\u0634\\u062a \\u0646\\u06af\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u0646\\u0641\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"183\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0641\\u0646\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637\\u06cc\",\"page\":\"223\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u06a9\\u0627\\u0648\\u06cc \\u0648 \\u067e\\u0631\\u062f\\u0627\\u0632\\u0634 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637\\u06cc\",\"page\":\"231\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u0634\\u0648\\u0627\\u0647\\u062f \\u0648 \\u0645\\u0633\\u062a\\u0646\\u062f\\u0627\\u062a \\u0639\\u0644\\u0645\\u06cc \\u062a\\u062e\\u0635\\u0635\\u06cc\",\"page\":\"320\"}]","created_at":"2018-01-21 13:58:11","updated_at":"2018-10-01 16:25:20","process_started_at":"2018-01-21 13:58:14","process_done_at":"2018-01-21 14:05:16","process_failed_at":null,"pages_count":342,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"aaa1ebbc64f18cc577a74289f878dcde544f5b3e87e04e5cf0e557a9799276bff925f2a206cf01c8b1872b219ad49e17c45e6c21bdfd4d4269aa9e2fd113f570","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":1744,"title":"ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0e4d317834201ca8","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:11","updated_at":"2022-12-03 18:59:06","study_fields":[{"id":541,"title":"علوم مهندسی محیط زیست","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"31450591018ab0a8","books_count":34,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-03 15:49:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۳۴۲","previews":null,"score":0},{"id":899,"title":"مدلهای کاربردی زیستی – اقتصادی برای سیستمهای کشاورزی","price":5000,"ebook_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2da4442cf9783187/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2da4442cf9783187/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2da4442cf9783187/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2da4442cf9783187/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2da4442cf9783187/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2da4442cf9783187/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2da4442cf9783187/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2da4442cf9783187/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2da4442cf9783187/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2da4442cf9783187/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642352456","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1392,"nobat_chap":1,"description":"هدف این کتاب، ارایه بالاترین سطح پیشرفت های مربوط به مدل سازی زیستی - اقتصادی سیستم های کشاورزی می باشد. در بیشتر موارد، برای استفاده از روش شناسی ترکیبی مدل هاِ بیوفیزیکی و اقتصادی، تابع تولید مهندسی...","pages_count":62,"keywords":"null","token":"2da4442cf9783187","created_at":"2018-01-22 10:06:02","updated_at":"2023-01-08 17:22:00","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 10:10:21","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1413,"title":"محبوبه مظهری","meta_title":"محبوبه مظهری","meta_description":"محبوبه مظهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1521,"title":"ولی بریم نژاد","meta_title":"ولی بریم نژاد","meta_description":"ولی بریم نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولی","lastname":"بریم نژاد","token":"345b455e390b98f5","created_at":"2018-01-17 11:57:49","updated_at":"2018-01-17 11:57:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1413,"title":"محبوبه مظهری","meta_title":"محبوبه مظهری","meta_description":"محبوبه مظهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1521,"title":"ولی بریم نژاد","meta_title":"ولی بریم نژاد","meta_description":"ولی بریم نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولی","lastname":"بریم نژاد","token":"345b455e390b98f5","created_at":"2018-01-17 11:57:49","updated_at":"2018-01-17 11:57:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":861,"file":"5a65865213b995.07516133.pdf","book_id":899,"toc":"[]","created_at":"2018-01-22 10:06:02","updated_at":"2018-10-01 16:30:18","process_started_at":"2018-01-22 10:06:05","process_done_at":"2018-01-22 10:07:13","process_failed_at":null,"pages_count":62,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"84718af55dede8f60d316e0d1966e72eea6791d7b713c72c775753e2e2db0795c728835d9e3b336d780d79564d8324a8ce0900a49fba27b9ffbdb0d5c9159451","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":562,"title":" مبانی کشاورزی دقیق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fa4d6db0a1195291","type":"","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2023-05-21 15:25:37","study_fields":[{"id":25,"title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"46e42fb715907a5b","books_count":102,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":715,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:09:01"}]}]}],"price_fa":"۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۶۲","previews":null,"score":0},{"id":827,"title":"ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد اول","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/feb1bedc942167c1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/feb1bedc942167c1/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642351572","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1392,"nobat_chap":1,"description":"\" هداف این کتاب: درک و اهمیت تصمیم گیری مشترک ما همسران برای حل مسایل مهم و سرنوشت ساز در زندگی. وظیفه شناسی ما شرکای زندگی در حد جان و به کمال رسانیدن اهداف مقدس در زندگی زناشویی مان. مقابله و در هم ...","pages_count":121,"keywords":"null","token":"feb1bedc942167c1","created_at":"2018-01-17 11:37:14","updated_at":"2022-08-15 10:08:34","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 13:58:18","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1412,"title":"مژگان بویراحمدی","meta_title":"مژگان بویراحمدی","meta_description":"مژگان بویراحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1441,"title":"مارکمن هوارد","meta_title":"مارکمن هوارد","meta_description":"مارکمن هوارد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1441,"title":"مارکمن هوارد","meta_title":"مارکمن هوارد","meta_description":"مارکمن هوارد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1412,"title":"مژگان بویراحمدی","meta_title":"مژگان بویراحمدی","meta_description":"مژگان بویراحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":791,"file":"5a5f043215c282.62564397.pdf","book_id":827,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u067e\\u0646\\u062c \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0637\\u0644\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u0634\\u062a\\u0646 \\u0631\\u0627\\u0628\\u0637\\u0647 \\u0641\\u0648\\u0642 \\u0627\\u0644\\u0639\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0647\\u0645\\u0633\\u0631\",\"page\":\"15\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0627\\u0644\\u06af\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0645\\u062e\\u0631\\u0628 \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0645\\u0634\\u062a\\u0631\\u06a9 \\u0632\\u0646\\u06af \\u062e\\u0637\\u0631\",\"page\":\"45\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062f\\u062e\\u0627\\u0644\\u062a \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0648\\u0627\\u0644\\u062f\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"109\"}]","created_at":"2018-01-17 11:37:14","updated_at":"2022-08-15 10:08:34","process_started_at":"2018-01-17 11:37:57","process_done_at":"2018-01-17 11:40:34","process_failed_at":null,"pages_count":121,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"dc3daaf0e361615eaa89670cdd4245b7cf1c03c4f8a74215e9cfa23d7f22e17d2f0ae85d2cb979e1346e9c4ab31d79c484b06a2381dc8c3c039c6f5719fe973f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۱"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":29632,"title":"کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2f63efeefd6805dc","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:43:47","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_fields":[{"id":1285,"title":" خانواده درمانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"7111a26bbeece3bd","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]}]}],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","urlify":"%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۱۲۱","previews":null,"score":0},{"id":924,"title":"انواع امولسیفایرها و کاربردهای آنها","price":40000,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/66b67b95449ff376/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/66b67b95449ff376/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/66b67b95449ff376/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/66b67b95449ff376/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/66b67b95449ff376/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/66b67b95449ff376/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/66b67b95449ff376/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/66b67b95449ff376/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/66b67b95449ff376/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/66b67b95449ff376/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642351435","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":1,"description":"کتاب انواع امولسیفایرها و کاربردهای آنها از انتشارات پلک در سال 1391 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای امین حسینی کمشوری به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فر...","pages_count":122,"keywords":"null","token":"66b67b95449ff376","created_at":"2018-01-29 15:19:51","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 22:56:38","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1438,"title":"امین حسینی کمشوری","meta_title":"امین حسینی کمشوری","meta_description":"امین حسینی کمشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امین","lastname":"حسینی کمشوری","token":"d56fcdcadf4fd91d","created_at":"2018-01-16 12:53:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1439,"title":"رضا سعادت زاده","meta_title":"رضا سعادت زاده","meta_description":"رضا سعادت زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"سعادت زاده","token":"4a13bc3219921c8a","created_at":"2018-01-16 12:54:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1438,"title":"امین حسینی کمشوری","meta_title":"امین حسینی کمشوری","meta_description":"امین حسینی کمشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امین","lastname":"حسینی کمشوری","token":"d56fcdcadf4fd91d","created_at":"2018-01-16 12:53:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1439,"title":"رضا سعادت زاده","meta_title":"رضا سعادت زاده","meta_description":"رضا سعادت زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"سعادت زاده","token":"4a13bc3219921c8a","created_at":"2018-01-16 12:54:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":884,"file":"5a6f0a5f6db069.12504631.pdf","book_id":924,"toc":"[]","created_at":"2018-01-29 15:19:51","updated_at":"2022-08-15 09:59:34","process_started_at":"2018-01-29 15:19:53","process_done_at":"2018-01-29 15:22:08","process_failed_at":null,"pages_count":122,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ba21ab0eeda7be215abc007e03f87659188aa685da5ef8ff1b99ed09e8d0ba7246fcc507f113d8438348df12efd6a7d6692144804102fba6bfb65ebc3f7a44d3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":160,"title":" آزمایشگاه فیزیک ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2f793faa5efecf2e","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2023-10-29 14:45:36","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":129,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-11-15 14:52:51","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":715,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:09:01"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۲۲","previews":null,"score":0},{"id":893,"title":"مشارکت در جنگلداری اجتماعی","price":40000,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1cc559034f59a5f4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1cc559034f59a5f4/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-235-0568","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1388,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر به معرفی رهیافت جنگلداری اجتماعی به عنوان گزینه بدیل مدیریت پایدار جنگل در بهبود اقتصاد محلی، محیط زیست و رفع نیازهای جامعه که احساس نظارت جمعی را در مدیریت منابع جنگلی ایجاد می کند پرداخته ...","pages_count":147,"keywords":"null","token":"1cc559034f59a5f4","created_at":"2018-01-21 14:58:50","updated_at":"2022-08-15 10:06:54","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 09:29:26","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1498,"title":"الهام فهام","meta_title":"الهام فهام","meta_description":"الهام فهام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"الهام","lastname":"فهام","token":"c7485181b1b6ed42","created_at":"2018-01-17 11:54:01","updated_at":"2018-01-17 11:54:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1498,"title":"الهام فهام","meta_title":"الهام فهام","meta_description":"الهام فهام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"الهام","lastname":"فهام","token":"c7485181b1b6ed42","created_at":"2018-01-17 11:54:01","updated_at":"2018-01-17 11:54:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":855,"file":"5a647972a1a394.54412027.pdf","book_id":893,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0627\\u0633\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0645\\u0634\\u0627\\u0631\\u06a9\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0637\\u0628\\u06cc\\u0639\\u06cc \\u0648 \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"22\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0639\\u0648\\u0627\\u0645\\u0644 \\u0645\\u0648\\u062b\\u0631 \\u0628\\u0631 \\u0645\\u0634\\u0627\\u0631\\u06a9\\u062a \\u062f\\u0631 \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u062a\\u0631\\u0648\\u06cc\\u062c \\u062c\\u0646\\u06af\\u0644\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"98\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637\\u0627\\u062a\\u060c \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0645\\u0634\\u0627\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"122\"}]","created_at":"2018-01-21 14:58:50","updated_at":"2022-08-15 10:06:54","process_started_at":"2018-01-21 14:58:51","process_done_at":"2018-01-21 15:02:03","process_failed_at":null,"pages_count":147,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"8949ca34bfe3ab34f81ff4fe3c32816882eadae841400f5ca647032bd5102aa5d3e55193caaa1a3e6b5185b36c0ad2a21f7db898bc6aabc13399c258cc42e931","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۷"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":16099,"title":"جنگلداری 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"bf361803c5efde71","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2018-01-22 09:29:26","study_fields":[{"id":1384,"title":"تکنولوژی جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"e7593c094b054150","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-11-27 21:37:44","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]},{"id":16102,"title":"جنگلداری 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e4ff394163a4185b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2018-01-22 09:29:26","study_fields":[{"id":1387,"title":"رشته جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"96c503543186b7ab","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-05 13:52:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]},{"id":1390,"title":"مهندسی جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"f175e4d7cf701e11","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-05 13:52:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]},{"id":16105,"title":"جنگلداری 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c8d720c105e84429","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2018-01-22 09:29:26","study_fields":[{"id":1384,"title":"تکنولوژی جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"e7593c094b054150","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-11-27 21:37:44","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]},{"id":16108,"title":"جنگلداری 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"73fb514d4b33da73","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:29:44","updated_at":"2019-05-29 22:58:13","study_fields":[{"id":1387,"title":"رشته جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"96c503543186b7ab","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-05 13:52:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]},{"id":1390,"title":"مهندسی جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"f175e4d7cf701e11","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-05 13:52:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۱۴۷","previews":null,"score":0},{"id":797,"title":"ارزیابی سرزمین کاربردی و آمایش سرزمین","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/93276476b6e15345/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/93276476b6e15345/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/93276476b6e15345/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/93276476b6e15345/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/93276476b6e15345/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/93276476b6e15345/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/93276476b6e15345/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/93276476b6e15345/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/93276476b6e15345/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/93276476b6e15345/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642862917","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1390,"nobat_chap":2,"description":"کتاب موجود، کوشش دارد تا خواسته های افرادی که در زمینه ی منابع طبیعی ، محیط زیست، عمران محیط زیست ، علوم جغرافیایی، برنامه ریزان شهری ، عمران و به ویژه علوم خاک فعالیت دارند را برآورده سازد.\n...","pages_count":408,"keywords":null,"token":"93276476b6e15345","created_at":"2018-01-17 09:20:53","updated_at":"2022-12-31 09:34:58","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2021-04-15 13:02:33","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1415,"title":"محسن باقری بداغ آبادی","meta_title":"محسن باقری بداغ آبادی","meta_description":"محسن باقری بداغ آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محسن","lastname":"باقری بداغ آبادی","token":"7b7615adc37730c3","created_at":"2018-01-16 12:51:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1415,"title":"محسن باقری بداغ آبادی","meta_title":"محسن باقری بداغ آبادی","meta_description":"محسن باقری بداغ آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محسن","lastname":"باقری بداغ آبادی","token":"7b7615adc37730c3","created_at":"2018-01-16 12:51:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":765,"file":"5a5ee43d9cdff5.32049892.pdf","book_id":797,"toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"Preface.pdf\"},{\"page\":6,\"title\":\"fehrest.pdf\"},{\"page\":16,\"title\":\"soil1_final.pdf\"},{\"page\":34,\"title\":\"soil2_final.pdf\"},{\"page\":43,\"title\":\"soil3_final.pdf\"},{\"page\":115,\"title\":\"soil4_final.pdf\"},{\"page\":218,\"title\":\"soil5.pdf\"},{\"page\":286,\"title\":\"soil6.pdf\"},{\"page\":300,\"title\":\"soil_part2_final.pdf\"},{\"page\":372,\"title\":\"zamimeh.pdf\"},{\"page\":391,\"title\":\"zamimeh2.pdf\"},{\"page\":396,\"title\":\"zamimeh3.pdf\"},{\"page\":401,\"title\":\"manabe.pdf\"}]","created_at":"2018-01-17 09:20:53","updated_at":"2022-12-31 09:34:58","process_started_at":"2018-01-17 09:20:57","process_done_at":"2018-01-17 09:32:18","process_failed_at":null,"pages_count":408,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"3868c7bab6d96dfceb49e80b5ef0c8b20ec0bea6840b16d69bd37f96ab278b55764245e6bda763606a1550d51662f4cb5a76490653f907690de26f6d9ac01da5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۸"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":17998,"title":"خاک شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"97d53189c6e1e91c","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:31:36","updated_at":"2021-04-15 13:02:33","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":236,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-31 16:15:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86","urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۴۰۸","previews":null,"score":0},{"id":876,"title":"تجزیه و تحلیل اکولوژی اکوسیستم های مرتعی","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/027516cc895cb4b9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/027516cc895cb4b9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/027516cc895cb4b9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/027516cc895cb4b9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/027516cc895cb4b9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/027516cc895cb4b9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/027516cc895cb4b9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/027516cc895cb4b9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/027516cc895cb4b9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/027516cc895cb4b9/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642350278","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1388,"nobat_chap":1,"description":"فقدان یک منبع علمی منسجم که حاوی مطالب مرتبط با اصول اکولوژکی حاکم بر اکوسیستم های مرتعی باشد نگارنده را بر آن داشت تا با ارایه این کتاب به دانشجویان کمک کند.\n...","pages_count":274,"keywords":"null","token":"027516cc895cb4b9","created_at":"2018-01-21 10:50:07","updated_at":"2023-04-18 11:56:08","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-21 12:30:46","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1435,"title":"پژمان طهماسبی","meta_title":"پژمان طهماسبی","meta_description":"پژمان طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پژمان","lastname":"طهماسبی","token":"b4243c680e05edfc","created_at":"2018-01-16 12:53:37","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1435,"title":"پژمان طهماسبی","meta_title":"پژمان طهماسبی","meta_description":"پژمان طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پژمان","lastname":"طهماسبی","token":"b4243c680e05edfc","created_at":"2018-01-16 12:53:37","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":840,"file":"5a643f27e65b11.55912507.pdf","book_id":876,"toc":"[{\"title\":\"\\u0642\\u0633\\u0645\\u062a \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0648 \\u062c\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0646\\u0627\\u062a \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062a\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"14\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u062c\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0648 \\u062a\\u062c\\u0645\\u0639 \\u06a9\\u0631\\u0628\\u0646 \\u062f\\u0631 \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062a\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"16\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0632\\u0646\\u062c\\u06cc\\u0631\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u063a\\u0630\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0648 \\u0627\\u0647\\u0645\\u06cc\\u062a \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u0622\\u0646\\u0647\\u0627\",\"page\":\"59\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062a\\u062c\\u0632\\u06cc\\u0647 \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062a\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"66\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0686\\u0631\\u062e\\u0647 \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062a\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"93\"}]},{\"title\":\"\\u0642\\u0633\\u0645\\u062a \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0627\\u0644\\u06af\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0648\\u062c\\u0648\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062a\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"121\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u067e\\u06cc\\u0686\\u06cc\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0648 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062a\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"123\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0627\\u0644\\u06af\\u0648\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u062c\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0646\\u0627\\u062a \\u0645\\u0628\\u062a\\u0646\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u062a\\u0626\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0648\\u0627\\u0632\\u0646\",\"page\":\"143\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0627\\u0644\\u06af\\u0648\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u062c\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0646\\u0627\\u062a \\u0645\\u0628\\u062a\\u0646\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u062a\\u0626\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0646\\u0627\\u0645\\u062a\\u0648\\u0627\\u0632\\u0646\",\"page\":\"165\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0622\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"190\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u062a\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0645\\u0631\\u0627\\u062a\\u0639\",\"page\":\"204\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645: \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637 \\u062a\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0627\\u06a9\\u0648\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0631\\u0627\\u062a\\u0639\",\"page\":\"239\"}]}]","created_at":"2018-01-21 10:50:07","updated_at":"2023-04-18 11:56:08","process_started_at":"2018-01-21 10:50:10","process_done_at":"2018-01-21 10:56:13","process_failed_at":null,"pages_count":274,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"59c15e6d037a3c4eba9f6b406f0586e237a0e143af7b2eb6d42187d74f7a01342444520d0eb754d6955d97de773732225f16c93b1b7a56631b204b92e6c812f9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۴"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":4165,"title":"اکوسیستم های ایران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0ad3616e15f754c5","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2018-01-21 12:30:46","study_fields":[{"id":1477,"title":"آموزش زیست شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"3250e47ed2c7f3fd","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-05-17 13:20:09","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]},{"id":4180,"title":"اکولوژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"915c69c135ce5f92","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2022-12-12 14:22:54","study_fields":[{"id":868,"title":"امور زراعی و باغی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"158299cc953320d9","books_count":82,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]},{"id":1036,"title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-09-27 10:44:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]},{"id":1165,"title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"81d0d4bcb0760903","books_count":83,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-10-23 14:13:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۷۴","previews":null,"score":0},{"id":814,"title":"ماهیت صندوق امانات بانکها و محدودیت مسولیت مدنی آنها","price":20000,"ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/df86b57a20fbd0fe/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/df86b57a20fbd0fe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/df86b57a20fbd0fe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/df86b57a20fbd0fe/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/df86b57a20fbd0fe/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/df86b57a20fbd0fe/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/df86b57a20fbd0fe/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/df86b57a20fbd0fe/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/df86b57a20fbd0fe/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/df86b57a20fbd0fe/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789643253965","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"شناسایی با ماهیت قرارداد صندوق امانت و تفکیک آن از سای قراردادها، مانند قرارداد اجاره و همچنین تبیین محدوده مسوولیت مدنی حاصله از این نوع قرارداد بانکی....","pages_count":130,"keywords":"null","token":"df86b57a20fbd0fe","created_at":"2018-01-17 09:51:50","updated_at":"2022-08-15 10:02:53","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 12:05:14","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1420,"title":"جواد صاحبی","meta_title":"جواد صاحبی","meta_description":"جواد صاحبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"صاحبی","token":"87f6434f2d20c126","created_at":"2018-01-16 12:51:50","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1420,"title":"جواد صاحبی","meta_title":"جواد صاحبی","meta_description":"جواد صاحبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"صاحبی","token":"87f6434f2d20c126","created_at":"2018-01-16 12:51:50","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":780,"file":"5a5eeb7f0b5ef3.96027046.pdf","book_id":814,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u062a\\u062d\\u0642\\u06cc\\u0642\",\"page\":\"9\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0627\\u062f\\u0628\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0648 \\u067e\\u06cc\\u0634\\u06cc\\u0646\\u0647 \\u062a\\u062d\\u0642\\u06cc\\u0642\",\"page\":\"17\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062a\\u062d\\u0642\\u06cc\\u0642\",\"page\":\"55\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0628\\u0631\\u0631\\u0633\\u06cc \\u0645\\u0627\\u0647\\u06cc\\u062a \\u0648 \\u0645\\u0633\\u0626\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0645\\u062f\\u0646\\u06cc \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631\\u062f\\u0627\\u062f \\u0635\\u0646\\u062f\\u0648\\u0642 \\u0627\\u0645\\u0627\\u0646\\u0627\\u062a\",\"page\":\"57\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0646\\u062a\\u06cc\\u062c\\u0647 \\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0648 \\u067e\\u06cc\\u0634\\u0646\\u0647\\u0627\\u062f\\u0627\\u062a\",\"page\":\"121\"}]","created_at":"2018-01-17 09:51:51","updated_at":"2022-08-15 10:02:53","process_started_at":"2018-01-17 10:23:19","process_done_at":"2018-01-17 10:25:26","process_failed_at":null,"pages_count":130,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"f49cc6aee73b558ec63fbfac6cc4825bf2053105352bddff6846fcb5a9b9ed8ce579c08406d56299d1ba2c01dc7d978226c4c637c0f89be93822fde7503644a7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":16486,"title":"حسابرسی داخلی بانکها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b9f682ebf14a4a2e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:30:02","updated_at":"2018-01-20 12:05:14","study_fields":[{"id":739,"title":"امور بانکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"2ab7938caf288fa8","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-10-28 12:23:28","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۳۰","previews":null,"score":0},{"id":818,"title":"بازی های فراموش شده","price":10000,"ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1f33fdd4620d79b8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1f33fdd4620d79b8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1f33fdd4620d79b8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1f33fdd4620d79b8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1f33fdd4620d79b8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1f33fdd4620d79b8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1f33fdd4620d79b8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1f33fdd4620d79b8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1f33fdd4620d79b8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1f33fdd4620d79b8/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642350636","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":2,"description":"کتاب بازی های فراموش شده از انتشارات پلک در سال 1393 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای عقیل تاجیک یبر به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده ...","pages_count":53,"keywords":"null","token":"1f33fdd4620d79b8","created_at":"2018-01-17 11:08:46","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 12:36:53","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1425,"title":"عقیل تاجیک یبر","meta_title":"عقیل تاجیک یبر","meta_description":"عقیل تاجیک یبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عقیل","lastname":"تاجیک یبر","token":"3387cee94ce3dd42","created_at":"2018-01-16 12:52:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1425,"title":"عقیل تاجیک یبر","meta_title":"عقیل تاجیک یبر","meta_description":"عقیل تاجیک یبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عقیل","lastname":"تاجیک یبر","token":"3387cee94ce3dd42","created_at":"2018-01-16 12:52:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784,"file":"5a5efd8705e869.35593769.pdf","book_id":818,"toc":"[]","created_at":"2018-01-17 11:08:47","updated_at":"2021-05-22 12:20:05","process_started_at":"2018-01-17 11:08:49","process_done_at":"2018-01-17 11:10:00","process_failed_at":null,"pages_count":53,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"4183d8d1cee63301187c1f1eb9d763b21ce9d3f9cf7457cedc6b2c0f2a68e25f27d0793ce26dbbdb5a9443521fa132e82e034d5a8d8d19fbb8ed813e1f0c9af6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۳"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":39655,"title":"وقایع نگاری و داستان نویسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cc9256ff79118181","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:01:34","updated_at":"2018-01-20 12:36:53","study_fields":[{"id":595,"title":"زبان و ادبیات فرانسه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a3a329a8dbffbd6d","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-09-10 15:02:36","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87","urlify":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۵۳","previews":null,"score":0},{"id":851,"title":"سهم زنان مطلقه از اموال حاصله طی زندگی مشترک","price":20000,"ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6abb1292228b5318/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6abb1292228b5318/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6abb1292228b5318/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6abb1292228b5318/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6abb1292228b5318/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6abb1292228b5318/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6abb1292228b5318/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6abb1292228b5318/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6abb1292228b5318/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6abb1292228b5318/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642354016","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب سهم زنان مطلقه از اموال حاصله طی زندگی مشترک از انتشارات پلک در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای ملیحه اسحاقی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسای...","pages_count":132,"keywords":"null","token":"6abb1292228b5318","created_at":"2018-01-17 16:00:48","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-21 08:49:34","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1457,"title":"ملیحه اسحاقی","meta_title":"ملیحه اسحاقی","meta_description":"ملیحه اسحاقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ملیحه","lastname":"اسحاقی","token":"20a5908f5a315093","created_at":"2018-01-16 13:43:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1457,"title":"ملیحه اسحاقی","meta_title":"ملیحه اسحاقی","meta_description":"ملیحه اسحاقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ملیحه","lastname":"اسحاقی","token":"20a5908f5a315093","created_at":"2018-01-16 13:43:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":815,"file":"5a5f41f8d4a167.10596334.pdf","book_id":851,"toc":"[]","created_at":"2018-01-17 16:00:48","updated_at":"2021-05-22 13:02:38","process_started_at":"2018-01-17 16:00:49","process_done_at":"2018-01-17 16:03:21","process_failed_at":null,"pages_count":132,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"31d1ac105cc0f6d126bbc42c7d9b29f994ebc697de0e564f71cff1e7f9ebf86927baad11307dd8fa8593af515785f8d429f4cb08caa2f5dd47fb0081b573e827","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":1132,"title":"اخلاق حقوق و قضا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5571d386cd4828fe","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2022-09-26 15:28:25","study_fields":[{"id":91,"title":"حقوق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"4061a3c37ad9e6bc","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-09-05 13:05:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9","urlify":"%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9","pages_count_fa":"۱۳۲","previews":null,"score":0},{"id":836,"title":"خاک جرم شناسی","price":28000,"ebook_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b13ee18be37d041/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6b13ee18be37d041/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b13ee18be37d041/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b13ee18be37d041/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b13ee18be37d041/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b13ee18be37d041/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6b13ee18be37d041/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b13ee18be37d041/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b13ee18be37d041/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b13ee18be37d041/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978- 964-235- 0315","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1390,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب با هدف طرح این واقعیت که بسیاری از خاکشناسان و مهم تر از آن، بسیاری از متخصصان دیگر علوم (و از جمله علوم جنایی و کیفری) از ارزش استنادی و اسنادی خاک و مواد خاکی غافل مانده اند، به رشتهی تحریر...","pages_count":434,"keywords":"null","token":"6b13ee18be37d041","created_at":"2018-01-17 14:22:17","updated_at":"2018-09-26 14:40:00","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 15:49:25","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1411,"title":"جهانگرد محمدی","meta_title":"جهانگرد محمدی","meta_description":"جهانگرد محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانگرد","lastname":"محمدی","token":"a5e63e97101bd349","created_at":"2018-01-16 12:50:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1411,"title":"جهانگرد محمدی","meta_title":"جهانگرد محمدی","meta_description":"جهانگرد محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانگرد","lastname":"محمدی","token":"a5e63e97101bd349","created_at":"2018-01-16 12:50:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":800,"file":"5a5f2ae1891c23.97368653.pdf","book_id":836,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc\\u060c \\u0627\\u0635\\u0648\\u0644 \\u0648 \\u062a\\u0627\\u0631\\u06cc\\u062e\\u0686\\u0647 \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"13\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u062e\\u0627\\u06a9\\u060c \\u06af\\u0646\\u062c\\u06cc\\u0646\\u0647 \\u0627\\u0633\\u0631\\u0627\\u0631 \\u060c \\u0622\\u062b\\u0627\\u0631 \\u0648 \\u0645\\u0633\\u062a\\u0646\\u062f\\u0627\\u062a\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062e\\u0635\\u0648\\u0635\\u06cc\\u0627\\u062a \\u062a\\u0648\\u062f\\u0647 \\u0627\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u062e\\u0627\\u06a9\\u06cc \\u0648 \\u0698\\u0626\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"102\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u062e\\u0635\\u0648\\u0635\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0630\\u0631\\u0647 \\u0627\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u062e\\u0627\\u06a9\\u06cc \\u0648 \\u0698\\u0626\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"152\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0645\\u0633\\u062a\\u0646\\u062f\\u0627\\u062a \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\\u060c \\u0647\\u06cc\\u062f\\u0631\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\\u060c \\u0698\\u0626\\u0648\\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u0648 \\u0622\\u0631\\u06a9\\u0626\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"203\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0646\\u0645\\u0648\\u0646\\u0647 \\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0648 \\u062a\\u062c\\u0632\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0632\\u0645\\u0627\\u06cc\\u0634\\u06af\\u0627\\u0647\\u06cc\",\"page\":\"247\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc 1: \\u0641\\u0646\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0633\\u0646\\u062c\\u0634 \\u0627\\u0632 \\u062f\\u0648\\u0631\",\"page\":\"295\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc 2: \\u0639\\u0644\\u0645 \\u0648 \\u0641\\u0646\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a\",\"page\":\"322\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc: \\u067e\\u0631\\u062f\\u0627\\u0632\\u0634 \\u0648 \\u0627\\u0631\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u06a9\\u0645\\u06cc \\u0645\\u0633\\u062a\\u0646\\u062f\\u0627\\u062a \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0648 \\u0632\\u0645\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"360\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645: \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0627\\u062c\\u0633\\u0627\\u062f \\u0648 \\u0627\\u062c\\u0633\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062f\\u0641\\u0648\\u0646 \\u0634\\u062f\\u0647\",\"page\":\"401\"}]","created_at":"2018-01-17 14:22:17","updated_at":"2018-09-26 14:40:01","process_started_at":"2018-01-17 14:22:19","process_done_at":"2018-01-17 14:31:23","process_failed_at":null,"pages_count":434,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"74f2fb528e1a7ed1f653c013263e7e035cec9fa4cedff85bdb36c8c828f2fc291483055a91b3243bc1bde8975e3d267c029c5ef904a5112c6b9340bf8a582eb1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۴"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":15676,"title":"جرم شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"83f687db95a3ce1d","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:29:27","updated_at":"2022-09-29 14:22:42","study_fields":[{"id":91,"title":"حقوق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"4061a3c37ad9e6bc","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-09-05 13:05:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":265,"title":"علوم قضایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"4e282dfc3ddd6af3","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-29 14:22:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]}]},{"id":15679,"title":"جرم شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d591e2256c4684b8","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:29:27","updated_at":"2022-09-29 14:22:42","study_fields":[{"id":1207,"title":"فقه و حقوق جزا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a0aa39731af629d6","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-29 14:22:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":1795,"title":"حقوق جزا و جرم شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2af3a4a889d6f972","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-09-29 14:22:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]}]}],"price_fa":"۲۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۴۳۴","previews":null,"score":0},{"id":794,"title":"آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642351701","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1389,"nobat_chap":1,"description":"مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گ...","pages_count":282,"keywords":"null","token":"5a09e961c4877ab9","created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 11:47:04","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1413,"title":"محبوبه مظهری","meta_title":"محبوبه مظهری","meta_description":"محبوبه مظهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1413,"title":"محبوبه مظهری","meta_title":"محبوبه مظهری","meta_description":"محبوبه مظهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":764,"file":"5a5dfb9487c352.35359045.pdf","book_id":794,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0632\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0633\\u062a\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0641\\u0644\\u0632\\u0627\\u062a \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646 \\u0648 \\u0646\\u0642\\u0634 \\u0622\\u0646\\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"31\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062a\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u062f\\u0631 \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637 \\u0628\\u0627 \\u0641\\u0644\\u0632\\u0627\\u062a \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"45\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u062c\\u0630\\u06cc \\u0641\\u0644\\u0632\\u0627\\u062a \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0645 \\u0632\\u062f\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647\",\"page\":\"79\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u067e\\u0627\\u0644\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647\\u06cc\",\"page\":\"102\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u06af\\u06cc\\u0627\\u0647\\u0627\\u0646 \\u0634\\u0648\\u0631\\u067e\\u0633\\u0646\\u062f \\u0628\\u06cc\\u0634 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0648\\u0632\",\"page\":\"206\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0648 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u062c\\u0647\\u062a \\u0627\\u0631\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0633\\u0644\\u0627\\u0645\\u062a \\u062e\\u0627\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0644\\u0648\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0641\\u0644\\u0632 \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"234\"}]","created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","process_started_at":"2018-01-16 16:48:13","process_done_at":"2018-01-16 16:55:06","process_failed_at":null,"pages_count":282,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"06f16455c882c8f02c067bd757ca476f6784df419f739b572cdb589ca081019ec354a012dfc4c8ec064b07fd5ae2aadf9316d839aa282bd8ae8b645fdfa7c08b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":6148,"title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9b24d3f21abc299e","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2023-04-30 09:56:55","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":236,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-31 16:15:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۲","previews":null,"score":0},{"id":825,"title":"مدیریت تلفیق علم و صنعت در جهت تحقق حماسه اقتصادی ( اقتصاد مقاومتی)","price":20000,"ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/217232ed0e98a55e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/217232ed0e98a55e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/217232ed0e98a55e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/217232ed0e98a55e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/217232ed0e98a55e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/217232ed0e98a55e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/217232ed0e98a55e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/217232ed0e98a55e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/217232ed0e98a55e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/217232ed0e98a55e/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642353026","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مدیریت تلفیق علم و صنعت در جهت تحقق حماسه اقتصادی ( اقتصاد مقاومتی) از انتشارات پلک در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای بابک صمدی افشار به تالیف در...","pages_count":252,"keywords":null,"token":"217232ed0e98a55e","created_at":"2018-01-17 11:32:49","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 22:48:17","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1436,"title":"بابک صمدی افشار","meta_title":"بابک صمدی افشار","meta_description":"بابک صمدی افشار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بابک","lastname":"صمدی افشار","token":"5ab5a6ea25db1cb0","created_at":"2018-01-16 12:53:48","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1436,"title":"بابک صمدی افشار","meta_title":"بابک صمدی افشار","meta_description":"بابک صمدی افشار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بابک","lastname":"صمدی افشار","token":"5ab5a6ea25db1cb0","created_at":"2018-01-16 12:53:48","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":789,"file":"5a5f0329345886.75050513.pdf","book_id":825,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0641\\u0647\\u0648\\u0645 \\u0627\\u0642\\u062a\\u0635\\u0627\\u062f \\u0645\\u0642\\u0627\\u0648\\u0645\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0637\\u0631\\u062d \\u0645\\u0642\\u0627\\u0648\\u0645\\u062a \\u0627\\u0642\\u062a\\u0635\\u0627\\u062f\\u06cc\",\"page\":\"51\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062a\\u062d\\u0642\\u0642 \\u0627\\u0642\\u062a\\u0635\\u0627\\u062f \\u0645\\u0642\\u0627\\u0648\\u0645\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"67\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0627\\u0642\\u062a\\u0635\\u0627\\u062f \\u0645\\u0642\\u0627\\u0648\\u0645\\u062a\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0648\\u0644\\u0641\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0646\",\"page\":\"81\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0644\\u0632\\u0627\\u0645\\u0627\\u062a \\u0627\\u0642\\u062a\\u0635\\u0627\\u062f \\u0645\\u0642\\u0627\\u0648\\u0645\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"119\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u062c\\u0627\\u06cc\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0634\\u0631\\u06a9\\u062a \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634 \\u0628\\u0646\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u062f\\u0631 \\u0627\\u0642\\u062a\\u0635\\u0627\\u062f \\u0645\\u0642\\u0627\\u0648\\u0645\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"135\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0633\\u0627\\u06cc\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0627\\u0646\\u0627\\u062a \\u0645\\u0642\\u0627\\u0645 \\u0645\\u0639\\u0638\\u0645 \\u0631\\u0647\\u0628\\u0631\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0636\\u0648\\u0639 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634 \\u0628\\u0646\\u06cc\\u0627\\u0646\",\"page\":\"159\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0648 \\u0645\\u0627\\u062e\\u0630\",\"page\":\"251\"}]","created_at":"2018-01-17 11:32:49","updated_at":"2019-05-29 22:48:49","process_started_at":"2018-01-17 11:32:50","process_done_at":"2018-01-17 11:37:56","process_failed_at":null,"pages_count":252,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"24176b4d71725784bd35104bc7112ae4d5c90af9354b995809c90598201df372834d6b90adc7de04def3da9ff86abaabb903748181029bf1420adb79ffe8a569","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":3934,"title":"اقتصاد مقاومتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b472ba9a4b60b22b","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:37","updated_at":"2021-04-17 12:53:31","study_fields":[{"id":82,"title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"abea1d7d61d61d76","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-10-26 11:07:04","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":115,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-13 11:32:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":132,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-13 11:32:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":346,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2e078bcc186e0952","books_count":97,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-13 11:32:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"f71d9a87bde852d0","books_count":102,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-13 11:32:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a960dd618f873e7e","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-13 11:32:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":355,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1fbbe5af2715d838","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-13 11:32:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]},{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":103,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-13 11:32:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C---%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C---%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-","pages_count_fa":"۲۵۲","previews":null,"score":0},{"id":900,"title":"الفبای محاسبات و مدل سازی در علوم خاک","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/54445dede9ca0822/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/54445dede9ca0822/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/54445dede9ca0822/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/54445dede9ca0822/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/54445dede9ca0822/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/54445dede9ca0822/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/54445dede9ca0822/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/54445dede9ca0822/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/54445dede9ca0822/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/54445dede9ca0822/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642351008","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1389,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر به گونه ای طراحی و تدوین شده است که مورد استفاده ی نه تنها دانشجویان کارشناسی؛ بلکه، دوره های تکمیلی علوم خاک نیز قرار گیرد....","pages_count":479,"keywords":"null","token":"54445dede9ca0822","created_at":"2018-01-22 10:34:18","updated_at":"2022-08-15 10:09:46","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 10:47:20","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1411,"title":"جهانگرد محمدی","meta_title":"جهانگرد محمدی","meta_description":"جهانگرد محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانگرد","lastname":"محمدی","token":"a5e63e97101bd349","created_at":"2018-01-16 12:50:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1412,"title":"مژگان بویراحمدی","meta_title":"مژگان بویراحمدی","meta_description":"مژگان بویراحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1411,"title":"جهانگرد محمدی","meta_title":"جهانگرد محمدی","meta_description":"جهانگرد محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جهانگرد","lastname":"محمدی","token":"a5e63e97101bd349","created_at":"2018-01-16 12:50:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1412,"title":"مژگان بویراحمدی","meta_title":"مژگان بویراحمدی","meta_description":"مژگان بویراحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":862,"file":"5a658cf22211e8.66953458.pdf","book_id":900,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0645\\u062d\\u0627\\u0633\\u0628\\u0627\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0639\\u0644\\u0648\\u0645 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0645\\u062d\\u0633\\u0627\\u0628\\u0627\\u062a \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u06a9 \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"44\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0645\\u062d\\u0627\\u0633\\u0628\\u0627\\u062a \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"81\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0645\\u062d\\u0627\\u0633\\u0628\\u0627\\u062a \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"135\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0645\\u062d\\u0627\\u0633\\u0628\\u0627\\u062a \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0628\\u0631\\u062e\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u062c\\u0646\\u0628\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a\\u06cc \\u062e\\u0627\\u06a9\",\"page\":\"178\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0648 \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc: \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u0648 \\u062a\\u0639\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0641\",\"page\":\"212\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"268\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u062a\\u062c\\u0631\\u0628\\u06cc\",\"page\":\"328\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"383\"}]","created_at":"2018-01-22 10:34:18","updated_at":"2022-08-15 10:09:46","process_started_at":"2018-01-22 10:34:20","process_done_at":"2018-01-22 10:42:43","process_failed_at":null,"pages_count":479,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"a291318cf54e8d7f4d86883df7e86526e2744b4249f876a69f49e80bd1ca5606fa7044fd5cfda62f277e2dcc398a2617d800f556820d317125019ffb71e39768","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۹"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":16303,"title":"حاصلخیزی خاک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5c0d295ba645d673","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:29:50","updated_at":"2020-08-15 12:12:05","study_fields":[{"id":868,"title":"امور زراعی و باغی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"158299cc953320d9","books_count":82,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]},{"id":1165,"title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"81d0d4bcb0760903","books_count":83,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-10-23 14:13:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","urlify":"%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۴۷۹","previews":null,"score":0},{"id":839,"title":"مبانی کشاورزی شهری","price":70000,"ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642352128","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":1,"description":"هدف اساسی از تالیف این اثر توسعه شناخت کارشناسان، محققان، دانشجویان و مدیران و برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری نسبت به مقوله کشاورزی شهری می باشد و در دو بخش و نه فصل تدوین شده است..\n...","pages_count":199,"keywords":"null","token":"6de4a2e46a9f3939","created_at":"2018-01-17 14:41:25","updated_at":"2023-04-11 14:31:15","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 16:30:23","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1492,"title":"حسین شعبانعلی فمی","meta_title":"حسین شعبانعلی فمی","meta_description":"حسین شعبانعلی فمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"شعبانعلی فمی","token":"18b9f79b100c4844","created_at":"2018-01-17 11:53:11","updated_at":"2018-01-17 11:53:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1494,"title":"ثریا پورجاوید","meta_title":"ثریا پورجاوید","meta_description":"ثریا پورجاوید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ثریا","lastname":"پورجاوید","token":"9f772df9569976a7","created_at":"2018-01-17 11:53:22","updated_at":"2018-01-17 11:53:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1495,"title":"حسین صدیقی","meta_title":"حسین صدیقی","meta_description":"حسین صدیقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"صدیقی","token":"1b339c91fd1439db","created_at":"2018-01-17 11:53:30","updated_at":"2018-01-17 11:53:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1492,"title":"حسین شعبانعلی فمی","meta_title":"حسین شعبانعلی فمی","meta_description":"حسین شعبانعلی فمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"شعبانعلی فمی","token":"18b9f79b100c4844","created_at":"2018-01-17 11:53:11","updated_at":"2018-01-17 11:53:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1494,"title":"ثریا پورجاوید","meta_title":"ثریا پورجاوید","meta_description":"ثریا پورجاوید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ثریا","lastname":"پورجاوید","token":"9f772df9569976a7","created_at":"2018-01-17 11:53:22","updated_at":"2018-01-17 11:53:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1495,"title":"حسین صدیقی","meta_title":"حسین صدیقی","meta_description":"حسین صدیقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"صدیقی","token":"1b339c91fd1439db","created_at":"2018-01-17 11:53:30","updated_at":"2018-01-17 11:53:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":803,"file":"5a5f2f5d74e7f0.46694987.pdf","book_id":839,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0634\\u0647\\u0631\\u0646\\u0634\\u06cc\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u062a\\u0648\\u0633\\u0639\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u062f\\u0627\\u0631 \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"23\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u06a9\\u0634\\u0627\\u0648\\u0631\\u0632\\u06cc \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"83\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u06a9\\u0634\\u0627.\\u0631\\u0632\\u06cc \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"103\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\\u0627\\u062a \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u06a9\\u0634\\u0627.\\u0631\\u0632\\u06cc \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"113\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0645\\u0632\\u0627\\u06cc\\u0627 \\u0648 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u06a9\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0634\\u0627.\\u0631\\u0632\\u06cc \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"125\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0645\\u0644\\u0627\\u062d\\u0638\\u0627\\u062a \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u0647\\u062f\\u0627\\u0634\\u062a\\u06cc \\u06a9\\u0634\\u0627\\u0648\\u0631\\u0632\\u06cc \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"161\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0645\\u0648\\u0627\\u0646\\u0639 \\u0648 \\u0686\\u0627\\u0644\\u0634 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0634 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u062a\\u0648\\u0633\\u0639\\u0647 \\u06a9\\u0634\\u0627\\u0648\\u0631\\u0632\\u06cc \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"169\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u0631\\u0627\\u0647\\u06a9\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u0648\\u0633\\u0639\\u0647 \\u06a9\\u0634\\u0627\\u0648\\u0631\\u0632\\u06cc \\u0634\\u0647\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"175\"}]","created_at":"2018-01-17 14:41:25","updated_at":"2023-04-11 14:31:15","process_started_at":"2018-01-17 14:41:25","process_done_at":"2018-01-17 14:46:18","process_failed_at":null,"pages_count":199,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"c0b12de8de43366ee9196611ada549eecbcc88ac7eea6f0822b3f2fc6073dc288c7de1cea7f9110419cbfc6a9f34f408b26aad1578ef4672c6fc8b29df326595","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۹"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":6907,"title":"آشنایی با قوانین کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"3cb6dc4545e3eee0","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:20","updated_at":"2018-01-20 16:30:23","study_fields":[{"id":1021,"title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"51c25b495975de77","books_count":110,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-23 14:18:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۹۹","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","simpleDescription":"مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد.","ebook_price_en":40000,"print_price_en":80000,"urlify":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۲","authorTitle":"محبوبه مظهری","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":236,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-31 16:15:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/235/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","title":"زیست شناسی عمومی"},"se":{"link":"/study-subject/6148/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی"}}],"tocStr":"فصل اول: خاک زنده است, فصل دوم: فلزات سنگین و نقش آنها در سیستم های بیولوژیکی, فصل سوم: تنوع میکروبی خاک در ارتباط با فلزات سنگین, فصل چهارم: جذی فلزات سنگین و مکانیزم های سم زدایی در گیاه, فصل پنجم: پالایش گیاهی, فصل ششم: گیاهان شورپسند بیش اندوز, فصل هفتم: استفاده از عملکرد و ساختار میکروبی جهت ارزیابی سلامت خاک های آلوده به فلز سنگین","url":"/books/5a09e961c4877ab9/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","ScapedDescription":" مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد.","faq":[{"question":" نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۲۴‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۲۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه خرید ایبوک کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید"},{"question":" نسخه چاپی کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۸۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی ؟ ","answer":" محبوبه مظهری "},{"question":" درباره کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی ؟ ","answer":" مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد."},{"question":" کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۳۸۹"},{"question":" ناشر کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی چه کسی است ؟ ","answer":"پلک"},{"question":" کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی چیست ؟ ","answer":"9789642351701"}]}

سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۲۴‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۲۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی را با قیمت ۸۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی ؟

محبوبه مظهری

درباره کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی ؟

مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد.

کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۸۹

ناشر کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی چه کسی است ؟

پلک

کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی چیست ؟

9789642351701

خرید یا کرایه
cancel
19