1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. آشنایی با قوانین کشاورزی
  5. کتاب مبانی کشاورزی شهری

مبانی کشاورزی شهری


نویسندگان : حسین شعبانعلی فمی , ثریا پورجاوید , حسین صدیقی


درباره کتاب مبانی کشاورزی شهری

هدف اساسی از تالیف این اثر توسعه شناخت کارشناسان، محققان، دانشجویان و مدیران و برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری نسبت به مقوله کشاورزی شهری می باشد و در دو بخش و نه فصل تدوین شده است..

سال
۱۳۹۱
ناشر
پلک
تعداد صفحات
۱۹۹
شابک
9789642352128
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19