1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک
  4. نانوتکنولوژی
  5. کتاب مبانی نانواپتیک (جلد اول)

مبانی نانواپتیک (جلد اول)


نویسندگان : لوکاس ناوتنی , برت هشت

مترجم : محمد حسین مجلس آرا


درباره کتاب مبانی نانواپتیک (جلد اول)

.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۳۴۹
شابک
978-964-01-1404-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19