دانلود کتاب های مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک دانلود کتاب های مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک

مهندسی گرما خورشیدی - جلد اول

پیتر جی. لاند , حسین پناهنده , اردشیر گویری ,

هواشناسی فیزیکی

پی جی رتالاک , علیرضا صادقی‌حسینی ,

مبانی نانواپتیک (جلد اول)

لوکاس ناوتنی , محمد حسین مجلس آرا , برت هشت ,

مبانی نانواپتیک (جلد دوم)

لوکاس ناوتنی , محمد حسین مجلس آرا ,

فیزیک حالت جامد (جلد اول)

جوزپه گروسو , جوزپه پاستور پاراویچینی , دکتر پیمان صاحب سرا ,

آشنایی با نظریه اطلاعات و کامپیوترهای کوانتومی

میشل لوبلاک , ابوالفضل میرجلیلی , محمدرضا علیزاده نایینی ,

نانونوآوری (ابداعات تجاری‌شده حوزه نانوفناوری)

مهاب انیس , غاده الطاهر , وسام سارحان , مونا تارک‌السماری , دکتر علیرضا خسروی , محمدرضا کندی , دکتر جواد ملکوتی‌خواه ,

مدارهای الکترونیکی مجزا و مجتمع

چارلز بى ٬لاو , دونالد ال شلینگ , میرابوالحسن فصیحى ,

نظریه کوانتومی جامدات

یونپ. اوریلی , دکترسید اکبرجعفری ,

مبانی قطعات نیمرسانا

ادوارد س .یانگ , ناصر تجبر ,

خرید یا کرایه
cancel
19