1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت رسانه
  4. افکار عمومی
  5. کتاب 100 دلیل یک ازدواج موفق

100 دلیل یک ازدواج موفق


نویسنده : دکتر اردوان تقوا

مترجم : دکتر اردوان تقوا


درباره کتاب 100 دلیل یک ازدواج موفق

این کتاب نکاتی را درباره روابط میان همسران متذکر می شود.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۱۰۴
شابک
978-600-96618-6-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب 100 دلیل یک ازدواج موفقدرس‌ها

افکار عمومی

رشته ها

مدیریت رسانه

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19