دانلود کتاب های مدیریت رسانه دانلود کتاب های مدیریت رسانه

اندیشه هایی در توسعه

رابرت چمبرز , موسی اعظمی , مهرداد پویا , اسماعیل کرمی دهکردی ,

تبلیغات به زبان ساده

دکتر محمد بلوریان تهرانی

روابط بین الملل: نظریه و رویه

مسعود موسوی شفایی , مهدی شاپوری ,

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مهندس رامین مولاناپور , مهندس مهران کرمی , رضا مرادی , چو انگ کی ,

خرید یا کرایه
cancel
19