1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی معدن
  4. آز-کانی شناسی توصیفی
  5. کتاب راهنمای کانی شناسی (ج 2)

راهنمای کانی شناسی (ج 2)


نویسندگان : کورنلیوس سرل هارلبوت , کورنلیس کلاین -

مترجمان : فرید مر , سروش مدبری


درباره کتاب راهنمای کانی شناسی (ج 2)

.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۴۲۴
شابک
978-964-01-1007-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب راهنمای کانی شناسی (ج 2)کتاب‌های مشابه کتاب راهنمای کانی شناسی (ج 2)


خرید یا کرایه
cancel
19