حکمرانی


نویسندگان : دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده , دکتر ذهره کریم میان


درباره کتاب حکمرانی

در این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد.

این کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست گذاری عمومی و مدیریت دولتی، فصل سوم حکمرانی به عنوان شکل سازمانی "فصل چهارم حکمرانی ،فصل پنجم حکمرانی شرکتی ،فصل ششم حکمرانی خوب ، فصل هفتم شکست حکفرمایی و فصل هشتم حکمرانی در عمل "حکمرانی گردشگری و حکمرانی نوآوری

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۹۲
شابک
978-600-6719-39-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب حکمرانی{"id":3799553,"title":"حکمرانی","price":"۸۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-39-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":1,"description":["<p style=\"text-align: right;\"> ","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;\">در این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد.</span>","\r","<p style=\"text-align: right;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست گذاری عمومی و مدیریت دولتی، فصل سوم حکمرانی به عنوان شکل سازمانی \"فصل چهارم حکمرانی ،فصل پنجم حکمرانی شرکتی ،فصل ششم حکمرانی خوب ، فصل هفتم شکست حکفرمایی و فصل هشتم حکمرانی در عمل \"حکمرانی گردشگری و حکمرانی نوآوری </span>",""],"pages_count":92,"keywords":null,"token":"8f68dfe6a3df637b","created_at":"2023-03-07 08:58:04","updated_at":"2024-01-22 14:13:02","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:13:02","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":84000,"cache":1,"authors":[{"id":1923537,"title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی ذوالفقارزاده","token":"1dcdffeea14ae542","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923538,"title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_description":"دکتر ذهره کریم میان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ذهره کریم میان","token":"57ee0b7ef642896d","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923537,"title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی ذوالفقارزاده","token":"1dcdffeea14ae542","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87"},{"id":1923538,"title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_description":"دکتر ذهره کریم میان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ذهره کریم میان","token":"57ee0b7ef642896d","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788127,"file":"6406cb642d75e8.70224974.pdf","book_id":3799553,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 08:58:04","updated_at":"2024-01-22 14:13:02","process_started_at":"2023-03-07 08:58:05","process_done_at":"2023-03-07 08:58:06","process_failed_at":null,"pages_count":92,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"789b131db085129753fcc7091f6ef2abc2fed06f9096419833e9affe75b9cf9d67b942d232c8faf99edc39cb05bd92f6f679e24c7805050b795ddd29f988486b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۲"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C"},"similarBooks":[],"publisherBooks":[{"id":3799557,"title":"مدیریت ارتباطات سازمانی","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ac09e9d7f584ada6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ac09e9d7f584ada6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ac09e9d7f584ada6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ac09e9d7f584ada6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ac09e9d7f584ada6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-33-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"این درسنامه در شش گفتار ، با عناوین 1- مفا هیم و تعاریف ارتباطات 2- الگوهای ارتباطات انسانی 3 &ndash; ارتباط در سازمان 4 &ndash; ارتباط درون فردی 5 &ndash; ارتباطات میان فردی و 6- ارتباطات عمومی توسط ...","pages_count":117,"keywords":null,"token":"ac09e9d7f584ada6","created_at":"2023-03-07 09:16:39","updated_at":"2024-01-22 14:16:48","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:16:48","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100000,"cache":1,"authors":[{"id":1923541,"title":"مجید سعیدی مقدم","meta_title":"مجید سعیدی مقدم","meta_description":"مجید سعیدی مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجید","lastname":"سعیدی مقدم","token":"5b9486fe4ed93ae5","created_at":"2023-03-07 09:20:36","updated_at":"2023-03-07 09:20:36","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923541,"title":"مجید سعیدی مقدم","meta_title":"مجید سعیدی مقدم","meta_description":"مجید سعیدی مقدم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجید","lastname":"سعیدی مقدم","token":"5b9486fe4ed93ae5","created_at":"2023-03-07 09:20:36","updated_at":"2023-03-07 09:20:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788131,"file":"6406cfc017b9b3.31021856.pdf","book_id":3799557,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 09:16:40","updated_at":"2024-01-22 14:16:48","process_started_at":"2023-03-07 09:16:42","process_done_at":"2023-03-07 09:16:43","process_failed_at":null,"pages_count":117,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6103e7ce899b7ce3f1292be1c9a480964031bbd22bff2c550d87f2377404b7caf7f21ec793d52dbefe5038eaab5e980c46d2c04789ad225d884e127dcb522e5e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۷"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱۱۷","previews":null,"score":0},{"id":3799552,"title":"جانشین پروری ومدیریت استعداد","price":83000,"ebook_price":"۴۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/513ef86f64e2dfe9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/513ef86f64e2dfe9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/513ef86f64e2dfe9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/513ef86f64e2dfe9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/513ef86f64e2dfe9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-61-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":".مفهوم جانشین پروری ، اشاره به فرایندی دارد که طی آن، استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی گردد و از طریق برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های متنوع، آموزش و پرورش برای تصدی...","pages_count":87,"keywords":null,"token":"513ef86f64e2dfe9","created_at":"2023-03-07 08:55:22","updated_at":"2024-01-22 14:08:29","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:08:29","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":83000,"cache":1,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788126,"file":"6406cac30c4364.80524681.pdf","book_id":3799552,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 08:55:23","updated_at":"2024-01-22 14:08:29","process_started_at":"2023-03-07 08:55:26","process_done_at":"2023-03-07 08:55:27","process_failed_at":null,"pages_count":87,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6944c7c50ea157efff5490cccdda74bf2f0258a4a62e5ea797ee3ee6306d68afe09dc65db3a3937156e1c92c8e4df7f4da903be7ce662701a280a7b41d0bb2e0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۷"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۳‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۸۷","previews":null,"score":0},{"id":3799554,"title":"حل مسیله و تصمیم گیری","price":55000,"ebook_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f7994573cb21fd26/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f7994573cb21fd26/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-46-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":".اهمیت تصمیم&zwnj;گیری، ما را ناگزیر از تلاش برای درک بهتر آن و یافتن روش&zwnj;هایی برای بهینه&zwnj;سازی آن می کند. این درسنامه، تلاشی برای گردآوری مباحثی در زمینۀ تصمیم&zwnj;گیری است و در 5 فصل نگارش...","pages_count":76,"keywords":null,"token":"f7994573cb21fd26","created_at":"2023-03-07 09:04:56","updated_at":"2024-01-22 14:13:55","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:13:55","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":55000,"cache":1,"authors":[{"id":1923539,"title":"علیرضا علوی تبار","meta_title":"علیرضا علوی تبار","meta_description":"علیرضا علوی تبار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"علوی تبار","token":"a73fa5d472183ba1","created_at":"2023-03-07 09:07:21","updated_at":"2023-03-07 09:07:21","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923539,"title":"علیرضا علوی تبار","meta_title":"علیرضا علوی تبار","meta_description":"علیرضا علوی تبار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"علوی تبار","token":"a73fa5d472183ba1","created_at":"2023-03-07 09:07:21","updated_at":"2023-03-07 09:07:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788128,"file":"6406cd00a13729.11243188.pdf","book_id":3799554,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 09:04:56","updated_at":"2024-01-22 14:13:55","process_started_at":"2023-03-07 09:04:58","process_done_at":"2023-03-07 09:04:59","process_failed_at":null,"pages_count":76,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"32e8d1998ef0914bf79a9b7d3fdc62cf8eb2a70824019f7e17eca26328074d53f67bf9a0ea5acb19581276c0ae7de82b433cce3da5c7234f0b9c2dc43017db3a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۶"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۷۶","previews":null,"score":0},{"id":3799555,"title":"سرمایه اجتماعی و مدیریت آن","price":93000,"ebook_price":"۴۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/21d3a552e8297e1b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/21d3a552e8297e1b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/21d3a552e8297e1b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/21d3a552e8297e1b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/21d3a552e8297e1b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-48-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب سرمایه اجتماعی و مدیریت آن از انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ش...","pages_count":105,"keywords":null,"token":"21d3a552e8297e1b","created_at":"2023-03-07 09:07:56","updated_at":"2024-01-22 14:14:41","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:14:41","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":93000,"cache":1,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788129,"file":"6406cdb48eced5.57511797.pdf","book_id":3799555,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 09:07:56","updated_at":"2024-01-22 14:14:41","process_started_at":"2023-03-07 09:07:59","process_done_at":"2023-03-07 09:08:01","process_failed_at":null,"pages_count":105,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"065a3f5ff7034abe13ee79db878af61908ff23f50021bea1640c36d17a2db512295a426be8ace5823a66403c63a969f42f12b413d1a14713a6d0a7a1fc339c86","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۵"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۳‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86","urlify":"%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۱۰۵","previews":null,"score":0},{"id":3799556,"title":"مارک ایران","price":97000,"ebook_price":"۴۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d2c572a2b0801f60/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-57-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"این درسنامه با هدف آشنایی کتابداران و دانشجویان این رشته با مارک ایران (یکی از استانداردهای تدوین شده از سوی متخصصان جامعه کتابداری ایران..)، موضوع را به بیانی ساده دنبال می&zwnj;کند. درسنامه در 3 بخ...","pages_count":114,"keywords":null,"token":"d2c572a2b0801f60","created_at":"2023-03-07 09:11:55","updated_at":"2024-01-22 14:15:24","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:15:24","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":97000,"cache":1,"authors":[{"id":1923540,"title":"نرگس زندی روان","meta_title":"نرگس زندی روان","meta_description":"نرگس زندی روان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نرگس","lastname":"زندی روان","token":"2c5cc39f36cb1e7b","created_at":"2023-03-07 09:14:32","updated_at":"2023-03-07 09:14:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923540,"title":"نرگس زندی روان","meta_title":"نرگس زندی روان","meta_description":"نرگس زندی روان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نرگس","lastname":"زندی روان","token":"2c5cc39f36cb1e7b","created_at":"2023-03-07 09:14:32","updated_at":"2023-03-07 09:14:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788130,"file":"6406cea3d3f5c7.53827718.pdf","book_id":3799556,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 09:11:55","updated_at":"2024-01-22 14:15:24","process_started_at":"2023-03-07 09:11:57","process_done_at":"2023-03-07 09:11:59","process_failed_at":null,"pages_count":114,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"49f4af7ae1ac07b60a134881e0c26f8a52edd16a84c20e8b205804e41a74d01b434a137da41c6aa32f04685d27da816e58d97d39016c13973a62d9c4a3164ae4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۴"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۱۴","previews":null,"score":0},{"id":3799551,"title":"توسعه پایدار و نقش افراد","price":102000,"ebook_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4928f7e00510e9ca/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4928f7e00510e9ca/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4928f7e00510e9ca/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4928f7e00510e9ca/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4928f7e00510e9ca/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9876006719603","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":".این درسنامه، در چهار بخش مجزا: تبارشناسی مفهومی، توسعه پایدار ، توسعه پایدار در جهان و ایران و درنهایت، نقش افراد در توسعه پایدار، ضمن بررسی ریشه های نظری توسعه پایدار و نقش افراد، تحولات و پیدایش ای...","pages_count":122,"keywords":null,"token":"4928f7e00510e9ca","created_at":"2023-03-07 08:50:27","updated_at":"2024-01-22 14:05:18","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:05:18","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":102000,"cache":1,"authors":[{"id":1923536,"title":"علی مهدی","meta_title":"علی مهدی","meta_description":"علی مهدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"مهدی","token":"231d7da43fe58dd2","created_at":"2023-03-07 08:52:12","updated_at":"2023-03-07 08:52:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923536,"title":"علی مهدی","meta_title":"علی مهدی","meta_description":"علی مهدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"مهدی","token":"231d7da43fe58dd2","created_at":"2023-03-07 08:52:12","updated_at":"2023-03-07 08:52:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788125,"file":"6406c99b4fa887.32926244.pdf","book_id":3799551,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 08:50:27","updated_at":"2024-01-22 14:05:18","process_started_at":"2023-03-07 08:50:28","process_done_at":"2023-03-07 08:50:29","process_failed_at":null,"pages_count":122,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8ae2490d1a68126539ed70301412f15bd4c8961ff883d6b162e3f178cf4db0ecf4151c4151194315744a34122be34a0d80f318fd773d8a0bafb3658432819883","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۲"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۱۲۲","previews":null,"score":0},{"id":3799550,"title":"تاب آوری در نظام اداری","price":105000,"ebook_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/de752287791d753e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/de752287791d753e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/de752287791d753e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/de752287791d753e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/de752287791d753e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006719382","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":".در این درسنامه به دنبال تبیین موضوع تاب&zwnj;آوری در نظام اداری و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. در فصل اول به مبانی نظری و تعاریف شامل: تعریف علم اداره، حکمرانی، تاب&zwnj;آوری و انواع گونه&...","pages_count":128,"keywords":null,"token":"de752287791d753e","created_at":"2023-03-06 14:32:53","updated_at":"2024-01-22 13:56:47","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 13:56:47","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":105000,"cache":1,"authors":[{"id":1923534,"title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"محمدمهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدمهدی","lastname":"ذوالفقارزاده","token":"df6a7a356b80a966","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923535,"title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_description":"حیدر نجفی رستاقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حیدر","lastname":"نجفی رستاقی","token":"0e889a823a12b3c1","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923534,"title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"محمدمهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"محمدمهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدمهدی","lastname":"ذوالفقارزاده","token":"df6a7a356b80a966","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923535,"title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_title":"حیدر نجفی رستاقی","meta_description":"حیدر نجفی رستاقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حیدر","lastname":"نجفی رستاقی","token":"0e889a823a12b3c1","created_at":"2023-03-06 14:36:22","updated_at":"2023-03-06 14:36:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788124,"file":"6405c85d799d10.29737424.pdf","book_id":3799550,"toc":null,"created_at":"2023-03-06 14:32:53","updated_at":"2024-01-22 13:56:47","process_started_at":"2023-03-06 14:32:54","process_done_at":"2023-03-06 14:32:56","process_failed_at":null,"pages_count":128,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0c9f2ea312c9f61a067f031131de1537e03f85258f255970c21d486bc2b480f915f9d60d23cad11490672dbe804afacd28d506eca40b00b7ce08a5320831025d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۸","previews":null,"score":0},{"id":3799547,"title":"درسنامه اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی","price":102000,"ebook_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e02b477c1a72f9bd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006719320","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"این درسنامه در چهار فصل با عناوین زیر تهیه شده است: فصل اول به کلیات و مفاهیم (مذاکره، متقاعدسازی، اهداف و ضرورت&zwnj;ها) پرداخته است و در فصل دوم شناخت فرآیند مذاکره و مهارت&zwnj;های مرتبط مورد بررسی...","pages_count":122,"keywords":null,"token":"e02b477c1a72f9bd","created_at":"2023-03-06 11:19:57","updated_at":"2024-01-22 11:57:05","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 11:57:05","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":102000,"cache":1,"authors":[{"id":1923531,"title":"حسن افشار محمدیان","meta_title":"حسن افشار محمدیان","meta_description":"حسن افشار محمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"افشار محمدیان","token":"133342de29051cb4","created_at":"2023-03-06 11:28:52","updated_at":"2023-03-06 11:28:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923531,"title":"حسن افشار محمدیان","meta_title":"حسن افشار محمدیان","meta_description":"حسن افشار محمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"افشار محمدیان","token":"133342de29051cb4","created_at":"2023-03-06 11:28:52","updated_at":"2023-03-06 11:28:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788121,"file":"64059b2569cec0.08459678.pdf","book_id":3799547,"toc":null,"created_at":"2023-03-06 11:19:57","updated_at":"2024-01-22 11:57:05","process_started_at":"2023-03-06 11:20:00","process_done_at":"2023-03-06 11:20:02","process_failed_at":null,"pages_count":122,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"196dde4fb2519a543b3df151139ed313184650db33d24622c98faa537fbc1a66ebc5a03cab587cdc5140ea1e3b12e8dfa5f27e6566a5881d9b82e0533fb5ab16","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۲"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۲","previews":null,"score":0},{"id":3799553,"title":"حکمرانی","price":84000,"ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f68dfe6a3df637b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-6719-39-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":" \n\r\nدر این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد.\n\r\nاین کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست ...","pages_count":92,"keywords":null,"token":"8f68dfe6a3df637b","created_at":"2023-03-07 08:58:04","updated_at":"2024-01-22 14:13:02","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 14:13:02","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":84000,"cache":1,"authors":[{"id":1923537,"title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی ذوالفقارزاده","token":"1dcdffeea14ae542","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923538,"title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_description":"دکتر ذهره کریم میان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ذهره کریم میان","token":"57ee0b7ef642896d","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923537,"title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_title":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده","meta_description":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد مهدی ذوالفقارزاده","token":"1dcdffeea14ae542","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923538,"title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_title":"دکتر ذهره کریم میان","meta_description":"دکتر ذهره کریم میان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ذهره کریم میان","token":"57ee0b7ef642896d","created_at":"2023-03-07 09:04:12","updated_at":"2023-03-07 09:04:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788127,"file":"6406cb642d75e8.70224974.pdf","book_id":3799553,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 08:58:04","updated_at":"2024-01-22 14:13:02","process_started_at":"2023-03-07 08:58:05","process_done_at":"2023-03-07 08:58:06","process_failed_at":null,"pages_count":92,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"789b131db085129753fcc7091f6ef2abc2fed06f9096419833e9affe75b9cf9d67b942d232c8faf99edc39cb05bd92f6f679e24c7805050b795ddd29f988486b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۲"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۹۲","previews":null,"score":0},{"id":3799549,"title":"برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک","price":82000,"ebook_price":"۴۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71284461604dda8a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71284461604dda8a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71284461604dda8a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71284461604dda8a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71284461604dda8a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006719511","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":".هدف این درسنامه، معرفی و آشناسازی مدیران و کارشناسان دستگاه&zwnj;&zwnj;&zwnj;های اجرایی با مدیریت و برنامه&zwnj;ریزی استراتژیک و در پی آن، به کار بردن آن در سازمان&zwnj;هاست.مدیریت استراتژیک، با تکیه...","pages_count":84,"keywords":null,"token":"71284461604dda8a","created_at":"2023-03-06 14:28:11","updated_at":"2024-01-22 13:54:27","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 13:54:27","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":82000,"cache":1,"authors":[{"id":1923533,"title":"سلمان احمدی باصیری","meta_title":"سلمان احمدی باصیری","meta_description":"سلمان احمدی باصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلمان","lastname":"احمدی باصیری","token":"fa50d6da44d8ae5d","created_at":"2023-03-06 14:32:06","updated_at":"2023-03-06 14:32:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923533,"title":"سلمان احمدی باصیری","meta_title":"سلمان احمدی باصیری","meta_description":"سلمان احمدی باصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلمان","lastname":"احمدی باصیری","token":"fa50d6da44d8ae5d","created_at":"2023-03-06 14:32:06","updated_at":"2023-03-06 14:32:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788123,"file":"6405c74332d901.65013057.pdf","book_id":3799549,"toc":null,"created_at":"2023-03-06 14:28:11","updated_at":"2024-01-22 13:54:27","process_started_at":"2023-03-06 14:28:14","process_done_at":null,"process_failed_at":"2023-03-06 14:30:14","pages_count":1,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f0ae46bfc3384f79fb6b89fd151af67421c47ca0c4c112ccf11031b4f09e2b654b4e649f36f6eec97087c3c0bafcc25df81ceb3e712cb4115e9d253d59b709df","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۴"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۸۴","previews":null,"score":0},{"id":3799548,"title":"ارزشیابی عملکرد کارکنان","price":96000,"ebook_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/815ff9850d19dc6e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/815ff9850d19dc6e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/815ff9850d19dc6e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/815ff9850d19dc6e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/815ff9850d19dc6e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-671934-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":".از جمله اقداماتی که موجب بهبود عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی می&shy;شود، تدوین و اجرای یک برنامه ارزشیابی عملکرد موثر کارکنان است. ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از فرایندهای مهم و کلیدی نظام توسعه و به...","pages_count":112,"keywords":null,"token":"815ff9850d19dc6e","created_at":"2023-03-06 14:23:12","updated_at":"2024-01-22 13:53:33","publisher_id":206,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-22 13:53:33","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":96000,"cache":1,"authors":[{"id":1923532,"title":"فیروزه عطاریان","meta_title":"فیروزه عطاریان","meta_description":"فیروزه عطاریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فیروزه","lastname":"عطاریان","token":"9061295c627e1667","created_at":"2023-03-06 14:27:31","updated_at":"2023-03-06 14:27:31","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923532,"title":"فیروزه عطاریان","meta_title":"فیروزه عطاریان","meta_description":"فیروزه عطاریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فیروزه","lastname":"عطاریان","token":"9061295c627e1667","created_at":"2023-03-06 14:27:31","updated_at":"2023-03-06 14:27:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788122,"file":"6405c61924b307.77980527.pdf","book_id":3799548,"toc":null,"created_at":"2023-03-06 14:23:13","updated_at":"2024-01-22 14:05:30","process_started_at":"2023-03-06 14:23:15","process_done_at":"2023-03-06 14:23:17","process_failed_at":null,"pages_count":112,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9c024a16be12db0806df46d0d7e1233ac98180d4712051fe4f6320d3f0b2836340d188b4ae8435bf16b17ce6429fac2ff382db339e0d5bee443e03d4de603d7c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":206,"title":"مرکز آموزش مدیریت دولتی","description":null,"token":"0247afa132f693e8","slug":"مرکز-آموزش-مدیریت-دولتی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","simpleDescription":"<p style=\"text-align: right;\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;\">در این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد.</span></p>\r\n<p style=\"text-align: right;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست گذاری عمومی و مدیریت دولتی، فصل سوم حکمرانی به عنوان شکل سازمانی \"فصل چهارم حکمرانی ،فصل پنجم حکمرانی شرکتی ،فصل ششم حکمرانی خوب ، فصل هفتم شکست حکفرمایی و فصل هشتم حکمرانی در عمل \"حکمرانی گردشگری و حکمرانی نوآوری </span></p>","ebook_price_en":42000,"print_price_en":-1,"urlify":"%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۹۲","authorTitle":"دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده, دکتر ذهره کریم میان","study_fields":[],"study_groups":[],"backLinks":{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"}},"tocStr":"","url":"/books/8f68dfe6a3df637b/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C","ScapedDescription":" \r در این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد. \r این کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست گذاری عمومی و مدیریت دولتی، فصل سوم حکمرانی به عنوان شکل سازمانی \"فصل چهارم حکمرانی ،فصل پنجم حکمرانی شرکتی ،فصل ششم حکمرانی خوب ، فصل هفتم شکست حکفرمایی و فصل هشتم حکمرانی در عمل \"حکمرانی گردشگری و حکمرانی نوآوری ","faq":[{"question":" نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب حکمرانی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب حکمرانی را با قیمت ۲۵‌,‌۲۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب حکمرانی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب حکمرانی را با قیمت ۲۱‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه خرید ایبوک کتاب حکمرانی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب حکمرانی را با قیمت ۴۲‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید"},{"question":" نسخه چاپی کتاب حکمرانی چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" نسخه چاپی موجود نمی باشد "},{"question":" نویسندگان کتاب حکمرانی ؟ ","answer":" دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده , دکتر ذهره کریم میان "},{"question":" درباره کتاب حکمرانی ؟ ","answer":" \r در این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد. \r این کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست گذاری عمومی و مدیریت دولتی، فصل سوم حکمرانی به عنوان شکل سازمانی \"فصل چهارم حکمرانی ،فصل پنجم حکمرانی شرکتی ،فصل ششم حکمرانی خوب ، فصل هفتم شکست حکفرمایی و فصل هشتم حکمرانی در عمل \"حکمرانی گردشگری و حکمرانی نوآوری "},{"question":" کتاب حکمرانی در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۳۹۹"},{"question":" ناشر کتاب حکمرانی چه کسی است ؟ ","answer":"مرکز آموزش مدیریت دولتی"},{"question":" کتاب حکمرانی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب حکمرانی چیست ؟ ","answer":"978-600-6719-39-9"}]}

سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب حکمرانی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب حکمرانی را با قیمت ۲۵‌,‌۲۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب حکمرانی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب حکمرانی را با قیمت ۲۱‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب حکمرانی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب حکمرانی را با قیمت ۴۲‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب حکمرانی چه قیمتی دارد ؟

نسخه چاپی موجود نمی باشد

نویسندگان کتاب حکمرانی ؟

دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده , دکتر ذهره کریم میان

درباره کتاب حکمرانی ؟

در این کتاب با مروری بر مبانی نظری حکمرانی ؛الگوها و گونه های مختلف حکمرانی در سطوح گوناگون آن مورد بحث قرار می گیرد. این کتاب شامل 8 فصل می باشد. فصل یکم حکمرانی چیست ؟ فصل دوم حکمرانی درسیاست گذاری عمومی و مدیریت دولتی، فصل سوم حکمرانی به عنوان شکل سازمانی "فصل چهارم حکمرانی ،فصل پنجم حکمرانی شرکتی ،فصل ششم حکمرانی خوب ، فصل هفتم شکست حکفرمایی و فصل هشتم حکمرانی در عمل "حکمرانی گردشگری و حکمرانی نوآوری

کتاب حکمرانی در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۹

ناشر کتاب حکمرانی چه کسی است ؟

مرکز آموزش مدیریت دولتی

کتاب حکمرانی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب حکمرانی چیست ؟

978-600-6719-39-9

خرید یا کرایه
cancel
19