1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم انتظامی
  4. اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگهای الکترونیک
  5. کتاب آشنایی با سامانه‌های مخابراتی بی‌سیم و سیار

کتاب آشنایی با سامانه‌های مخابراتی بی‌سیم و سیار


نویسندگان : کینگ آن زنگ , دارما پراکاش آگراوال

مترجمان : محمود مجرد کیاسرایی , دکتر سیدعلی قرشی


درباره کتاب آشنایی با سامانه‌های مخابراتی بی‌سیم و سیار

-

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۴۲۸
شابک
9789644573453
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19