1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   اصول حسابداری
  5. کتاب روش‌های تجزیه و تحلیل مالی

روش‌های تجزیه و تحلیل مالی


نویسندگان : محمدرضا مایلی , دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد


درباره کتاب روش‌های تجزیه و تحلیل مالی

-

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۲۶۸
شابک
9789644572661
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19