1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره برداری منابع انسانی
  4. ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی و بنگاه (عمومی و خصوصی )
  5. کتاب منابع انسانی در آموزش عالی

منابع انسانی در آموزش عالی


نویسندگان : آلوین ایوانز , ادنا چان

مترجمان : دکتر اباصلت خراسانی , دکتر محمدتقی نظرپور , محسن قیصری , آرمیتا قربان شیرودی , محمدمهدی قره‌باغی


درباره کتاب منابع انسانی در آموزش عالی

-

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۱۹۸
شابک
9789644574320
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب منابع انسانی در آموزش عالیکتاب‌های مشابه کتاب منابع انسانی در آموزش عالی


خرید یا کرایه
cancel
19