1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی
  4. اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب
  5. کتاب دیوارۀ آب بندی سدها

دیوارۀ آب بندی سدها


نویسنده : کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ

مترجمان : دکتر علی نورزاد , مصطفی جلال


درباره کتاب دیوارۀ آب بندی سدها

-

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۲۸
شابک
9789644573095
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19