1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم و مهندسی صنایع غذایی
  4. اقتصاد و مدیریت صنعتی
  5. کتاب اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی


نویسندگان : ژوبین غیور , مجتبی کثیرزاده


درباره کتاب اقتصاد مهندسی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۰۴
شابک
9789646379626
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب اقتصاد مهندسیکتاب‌های مشابه کتاب اقتصاد مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19