1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم و مهندسی صنایع غذایی
  4. اقتصاد و مدیریت صنعتی
  5. کتاب زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان

زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان


نویسنده : آلسدایر جیل کرایست

مترجمان : مهندس محمدرضا کریمی , احمد جعفرنژاد , رامین ناجی زاده


درباره کتاب زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان

اگر به شرکت هایی که دچار مشکل شده اند نگاهی انداخته و آنها را تحلیل کنید،احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ریشه اصلی همه مشکلات آن ها را در زنجیره تامین شان بیابید. بسیاری از شرکت ها فقط وقتی به فکر زنجیره تامین شان می افتند که ابرهای تیره در حال نزدیک شدن هستند؛ یعنی سودشان در حال کاهش است،سطح موجودی آنها بیش از حد زیاد است؛مشتریان از خدمات ضعیف شکایت می کنند یا تامین کنندگان در تحویل محموله های حیاتی تاخیر می کنند. تحقیقات نشان می دهند زنجیره تامین 4.0 می تواند منجر به کاهش هزینه های عملیاتی تا 30 درصد، کاهش 70 درصدی فروش از دست رفته و کاهش تا 75 درصدی موجودی شود. این کتاب راهنمایی جامع برای شرکت هایی است که قصد دارند زنجیره تامین خود را متناسب با اقتضایات موج چهارم توسعه صنعتی بهبود دهند

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۲۶۴
شابک
978-600-275-149-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19