1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی شهرسازی
  4. آشنایی با مبانی معماری و ساختمان
  5. کتاب تاریخ و معماری باغ فتح آباد

تاریخ و معماری باغ فتح آباد


نویسندگان : علیرضا هاشمی نژاد , محمد سلطان زاده , محسن کشاورز , محمدعلی اشرف گنجویی وهمکاران


درباره کتاب تاریخ و معماری باغ فتح آباد

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۱۷۴
شابک
9786002010247
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19