1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. بهداشت عمومی
 4. اصول و مبانی جامعه شناسی
 5. کتاب تلفیق نظری در جامعه‌شناسی

تلفیق نظری در جامعه‌شناسی


نویسنده : دکتر عباس محمدی اصل


درباره کتاب تلفیق نظری در جامعه‌شناسی

این کتاب می کوشد سست نظری جامعه شناختی را بیان کند تا زمینه تلفیق رویکردهای غالب پوزیتیویستی و دیالکتیکی میان مکاتب جامعه شناسی کار کردگرا و تغییر گرا فراهم آید. در عین حال ترکیب روش های تحقیق کمی و کیفی نیز به کمک می آید تا سیر عقلانی دریافت مسایل اجتماعی با عاطفه ناظر به تامل زیسته در آنها حتی به مدد معرفت عامیانه جاری در زندگی روزمره در شهودی هر چه گسترده تر و عمیق تر غنا یابد. این رهیافت از شناخت ارزشداوری های معطوف به امر تحقیق نیز بر کنار نیست و واقعیت ارزش را همچون ارزش متغیری واقعی بر کتش تحقیق می سنجد.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۱۰۶
شابک
9786229919644
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تلفیق نظری در جامعه‌شناسی


 • نام کتاب تلفیق نظری در جامعه‌شناسی
 • نویسنده دکتر عباس محمدی اصل
 • سال انتشار ۱۳۹۷
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۱۰۶
 • انتشارات دیبای دانش
 • شابک(ISBN) 9786229919644
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۱۷‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۳۴‌,‌۰۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19