1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت
  4. اتوماسیون سیستم های قدرت
  5. کتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های قدرت

تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های قدرت


نویسندگان : آلن وود , جرالد شبله , بروس وولنبرگ

مترجمان : توحید سلیمانی اقدام , دکتر ابوالفضل پیرایش


درباره کتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های قدرت

-

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۷۰۸
شابک
9789644573606
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19