1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات عربی
  4. ادبیات تطبیقی
  5. کتاب ادبیات تطبیقی در جهان غرب

ادبیات تطبیقی در جهان غرب


نویسنده : عبدالنبی اصطیف

مترجم : دکتر حجت رسولی


درباره کتاب ادبیات تطبیقی در جهان غرب

-

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۱۸۴
شابک
9789644573446
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19