دانلود کتاب های مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی دانلود کتاب های مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

اقتصاد انرژی: مفاهیم، مسایل، بازارها و حاکمیت - جلد 1 اقتصاد انرژی: مفاهیم، مسایل، بازارها و حاکمیت - جلد 1
کتابی که پیش رو دارید ترجمه کتاب: Energy Economics: Concepts Issue Markets and Governance تالیف سویس باتاچاریا نویسنده بنام اقتصاد انرژی از اساتید معروف و از صاحب نظران این رشته هست. این کتاب در 6 بخش...

تمایز سلول‌های بنیادی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی تمایز سلول‌های بنیادی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزه ی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرک...

قابلیت اطمینان: نظریه و کاربرد قابلیت اطمینان: نظریه و کاربرد
قابلیت اطمینان یا احتمال عملکرد مطلوب در شرایط عملیاتی مشخص، یکی از مهم‌ترین ابعاد کیفیت محصولات و سیستم‌های عملیاتی و تولید شناخته میشود، بنابراین توجه هرچه بیشتر به این علم به خصوص برای سازمان‌ها و ...

الکترونیک صنعتى( الکترونیک قدرت) الکترونیک صنعتى( الکترونیک قدرت)
بدون توضیحات

الکترونیک صنعتى( الکترونیک قدرت)

هانس رودی بولر , قدیر عزیزی‌قناد ,
مهندسی ارتباطات دور مهندسی ارتباطات دور
بدون توضیحات

مهندسی ارتباطات دور

راجر ل .فریمن , وحید طباطبا وکیلى ,
اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست ها - جلد دوم اقتصاد انرژی: تعاریف، مفاهیم، بازارها و سیاست ها - جلد دوم
اقتصاد انرژی یکی از شاخه های علم اقتصاد است که تحت تاثیر بحران های اقتصادی و سیاسی در طی چهار دهه گذشته اهمیت بسیاری پیدا کرده و به یک مطالعه میان رشته ای تبدیل شده است. در طی این تحولات کتاب های متعد...

کلید مهندسی شناخت ، طراحی و محاسبه سیستم های فتوولتاییک(پنل های خورشیدی) کلید مهندسی شناخت ، طراحی و محاسبه سیستم های فتوولتاییک(پنل های خورشیدی)
کلید مهندسی شناخت ، طراحی و محاسبه سیستم های فتوولتاییک(پنل های خورشیدی)...

کلید مهندسی شناخت ، طراحی و محاسبه سیستم های فتوولتاییک(پنل های خورشیدی)

مهرداد نظری , حامد نصرالله پور , محمد اسماعیل حسن زاده خانکهدانی ,
سلول‌های بنیادی بافتی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سلول‌های بنیادی بافتی - از مجموعه کتاب‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزه ی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرک...

سیستمهای مخابراتی (ویراست سوم) سیستمهای مخابراتی (ویراست سوم)
بدون توضیحات

سیستمهای مخابراتی (ویراست سوم)

ا. ب. کارلسون , محمدخیام روحانی ,

خرید یا کرایه
cancel
19