1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. مبانی کشاورزی دقیق
  5. کتاب طرح های آزمایشی در کشاورزی

کتاب طرح های آزمایشی در کشاورزی


نویسندگان : دکتر محمد مقدم , دکتر مصطفی ولی زاده


درباره کتاب طرح های آزمایشی در کشاورزی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۴۶۸
شابک
9789645714855
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19