1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی نفت
  4. انتقال جرم
  5. کتاب مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد دوم)

مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد دوم)


نویسندگان : جیمز ولتی , گرگوری رورر , دیوید فوستر

مترجمان : احسان صالحی , مهدی عسکری


درباره کتاب مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد دوم)

اهمیت موضوع پدیده های انتقال بر دانشجویان رشته های فنی و مهندسی، خصوصا مهندسی شیمی و گرایش های مرتبط با ان پوشیده نیست. پدیده های انتقال به مجموعه مفاهیم پایه ای انتقال اندازه حرکت، انتقال حرارت و انتقال جرم و همچنین کاربردهای مهندسی ان ها اتلاق می شود. با وجود کثرت کتاب های تخصصی مستقل با موضوعات انتقال جرم، انتقال حرارت و اندازه حرکت، مطرح شدن مفاهیم اساسی این سه پدیده ی انتقال در کنار یکدیگر علاوه بر جامعیت بخشیدن به کتاب، امکان درک و مقایسه وجوه مشترک و تمایز این سه پدیده با یکدیگر را بهتر فراهم می سازد. ویرایش ششم کتابِ مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم تالیف جیمز ولتی و همکاران مرجعی، است جامع با طبقه بندی موضوعی بسیار مناسب; و رویکردی نو در اموزش مفاهیم بنیادی پدیده های انتقال که می تواند برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و سایر رشته های مرتبط قابل استفاده و اموزنده باشد. با هدف کمک به انتقال بهتر مطالب و اسان تر شدن درک مفاهیم اساسی، نسخه‌ی دانشجویی(Student Version) کتاب ولتی ترجمه شده است. نسخه دانشجویی کتاب، حاوی مثال های متنوع در متن درس و مسایل تکمیلی فراوان در پایان هر فصل است. همچنین مفاهیم اساسی مطرح شده در هر بخش از فصل، در غالب سوالات کوتاه وکلیدی در پایان ان بخش مرور شده است.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۵۱۸
شابک
9786008668282
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد دوم)کتاب‌های مشابه کتاب مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد دوم)


خرید یا کرایه
cancel
19