1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی
  4. اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی
  5. کتاب ژیومورفولوژی رودخانه‌ای: مفاهیم، فرم‌ها و فرایندها

ژیومورفولوژی رودخانه‌ای: مفاهیم، فرم‌ها و فرایندها


نویسندگان : دکتر رضا اسماعیلی , دکتر محمدمهدی حسین‌زاده


درباره کتاب ژیومورفولوژی رودخانه‌ای: مفاهیم، فرم‌ها و فرایندها

-

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۵۲
شابک
9789644572869
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19