1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. جغرافیای سیاسی
  4.  روش تحقیق در جغرافیا
  5. کتاب کارتوگرافی و نقشه‌های موضوعی

کتاب کارتوگرافی و نقشه‌های موضوعی


نویسندگان : رضا اسماعیلی , صدرالدین متولی , محمدمهدی حسین‌زاده


درباره کتاب کارتوگرافی و نقشه‌های موضوعی

امروزه نقشه در پژوهش های علمی، بررسی محیط های جغرافیایی و زندگی روزمره وسیلهای کارآمد به شمار می آید و مورد استفاده است؛ در علم جغرافیا نیز با توجه به ماهیت مکانی پدیده های جغرافیایی، نقشه از گذشته مورد توجه بوده و با گذشت زمان نیز به اعتبار آن افزوده شده است.

تنوع پدیده ها و موضوع های مورد مطالعه، به ویژه در علم جغرافیا و تعدد گرایش های جغرافیا سبب شده است که نمایش همه پدیده ها روی نقشه همزمان امکان پذیر نباشد. به همین منظور نقشه های موضوعی متعددی در خصوص مسایل طبیعی و انسانی مدنظر قرار گرفته، خلاصه آنکه نقشه، زبان مشترک علم جغرافیا با سایر علوم و وسیله ارتباط با دیگران است

یک جغرافیدان در بسیاری از پژوهش ها با داده های عددی سر و کار دارد که تهیه نقشه در ارتباط با آنها امکان پذیر نیست، به ویژه آنکه تغییر داده های عددی در یک جدول همواره آسان نیست. از این رو، نمایش داده ها در قالب نمودار بیشتر قابل فهم است و کار تجزیه و تحلیل داده ها با سهولت بیشتری انجام می شود. همچنین نمودارها به طور وسیعی در زمینه آموزش و نیز ارایه توضیحات مختلف در باره داده ها مورد استفاده قرار می گیرند

کتاب حاضر با هدف گنجانده شدن دو واحد درسی با عنوان «کارتوگرافی و نقشه های موضوعی» در سر فصل درس های رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی تالیف شده است.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۲۰۴
شابک
9789644572562
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب کارتوگرافی و نقشه‌های موضوعیدرس‌ها

 روش تحقیق در جغرافیا اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) اصول هیدرولوژی و جغرافیای آبها اصول و مبانی جغرافیای نظامی ایران اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی انسان، محیط و مکتب­های جغرافیایی آمار پیشرفته در جغرافیا آمار و احتمالات برای جغرافیا ۲ پاتولوژی جغرافیایی ایران(معرفی بیماریهای شایع) تهیه نقشه‌های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه‌ای جغرافیانگاری در اسلام جغرافیای اقتصادی جغرافیای اقتصادی ایران جغرافیای اقتصادی ایران (۱) جغرافیای اقتصادی ایران (۲) جغرافیای اقتصادی و ارتباطات در دفاع مقدس جغرافیای اقتصادی و سیاسی بریتانیا جغرافیای انسانی ایران جغرافیای تاریخی جغرافیای تاریخی ادبیات پایداری ایران جغرافیای تاریخی ایران جغرافیای تاریخی ایران جغرافیای تاریخی ایران  جغرافیای تاریخی جهان اسلام ۱ جغرافیای تاریخی جهان اسلام ۲ جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی ۱ جغرافیای تاریخی فرهنگی ادبیات عامه ایران جغرافیای تاریخی و دگرگونیهای ترکیب انسانی و قومی خلیج فارس جغرافیای تشیع جغرافیای جانوری جغرافیای جانوری جغرافیای جمعیت جغرافیای جمعیت ایران جغرافیای جمعیت در دفاع مقدس جغرافیای جهانگردی ایران جغرافیای جهانگردی عمومی جغرافیای حمل و نقل جغرافیای خاک‌ها جغرافیای خاکهای ایران و جهان جغرافیای راه آهن و اطلاعات عمومی جغرافیای روستایی جغرافیای روستایی ایران جغرافیای ریاضی (زمین در فضا) جغرافیای زیستی جغرافیای زیستی جغرافیای زیستی (مبانی و ایران) جغرافیای سیاسی

رشته ها

جغرافیای سیاسی مدیریت امور شهری مدیریت شهری دبیری جغرافیا جغرافیا و دفاع مقدس ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی مخاطرات محیطی جغرافیا بهداشت عمومی جغرافیا (گرایش GIS) مطالعات خانواده آماد مدیریت امور بانکی مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی ایرانشناسی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری باستان شناسی ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ اسلام زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس شیعه شناسی زیست شناسی عمومی زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک خدمات مسافرتی و جهانگردی مدیریت جهانگردی مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای مدیریت بازرگانی دریایی خاک شناسی خط و ابنیه علوم مهندسی محیط زیست

گروه های تحصیلی

علوم انسانی هنر علوم تجربی فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19