1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها
  4. الکترونیک هسته ای
  5. کتاب مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای: اصول و کاربردها

مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای: اصول و کاربردها


نویسندگان : ایندراجیت چاریت , کی. لینگا مورتی

مترجمان : دکتر سیدمهرداد زمزمیان , دکتر سیدامیرحسین فقهی , دکتر نوشین یساول


درباره کتاب مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای: اصول و کاربردها

تاب حاضر کتابی است چندمنظوره و مشتمل بر هفت فصل، که مباحث مربوط به علوم هسته‌ای، مهندسی مواد و مکانیک را دربرمی‌گیرد. هر چند نمی‌توان ادعا کرد که فقط در هفت فصل بتوان همۀ ‌این علوم را ــ که هر یک به نوبۀ خود رشتۀ تحصیلی مستقلی به‌شمار می‌آیند ــ به‌طور کامل فرا گرفت، اما می‌توان گفت با مطالعۀ این کتاب مقدمات لازم و ضروری برای آموختن آنچه که علم مواد هسته‌ای و تاثیر تابش بر مواد است فراهم می‌شود.

در فصل‌های این کتاب مبانی اولیۀ علم هسته‌ای؛ اندرکنش‌های هسته‌ای؛ انواع رآکتورها؛ ساختار مواد از جمله انواع ساختار بلوری و عیوب بلوری؛ اصول اولیۀ آسیب تابش در مواد؛ مباحث مربوط به میکروساختار مواد، یعنی نابجایی و نظریه‌های موجود در این زمینه؛ خواص مکانیکی مواد و روش‌های تعیین این خواص بررسی شده است. دو فصل آخر به تاثیر تابش بر مواد و انواع سوخت هسته‌ای، که بخش اصلی هر رآکتور هسته‌ای است، اختصاص دارد.

در ترجمۀ این کتاب کوشش شده است تا جان کلام، بدون کمترین دخل و تصرف در ترجمه، از متن اصلی به خواننده منتقل شود، اما در برخی موارد برای پیشگیری از کج‌فهمی و سهولت بیشتر در درک مطالب توضیحات بیشتری نیز به متن کتاب افزوده شده یا در پانوشت‌ها توضیح داده شده است. در برگردانِ فارسی اصطلاحات و روش‌ها و ابزارهای فنی سعی شده است از واژه‌های مانوس و مصطلح میان متخصصان استفاده شود، اما گاهی نیز به اجبار برخی واژه‌ها عیناً از زبان اصلی در متن ترجمه آورده شده است، زیرا برگردان فارسی مناسبی، که حق مطلب را ادا کند، برای آن واژه یا اصطلاح تخصصی یافت نشد.

کتاب مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای نخستین کتابی است که در زمینۀ مهندسی هسته‌ای و برای یادگیری اصول و کاربرد مواد رآکتور هسته‌ای از منظر علم مواد منتشر شده و در یک مجلد مباحث مربوط به رآکتورهای هسته‌ای و همچنین مهندسی و علم مواد آمده است. به‌عبارتی، اگر همۀ محاسبات نوترونی یک رآکتور به‌دقت انجام شده باشد، بدون داشتن دانش مواد ساختاری رآکتور و استفاده از مواد درجۀ یک هسته‌ای، راه‌اندازی رآکتور میسر نخواهد شد. ازاین‌رو، آگاهی از هر دوی این شاخه‌ها به موازات هم درک ما را در این زمینه تکمیل می‌کند. می‌توان ادعا کرد تا کنون هیچ کتاب تالیفی یا ترجمه‌شده به زبان فارسی نیز در این زمینه منتشر نشده است.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۵۰۶
شابک
978-964-457-515-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19