دانلود کتاب های مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها دانلود کتاب های مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها

شیمی تجزیه مواد غذایی

دکتر جواد کرامت , مهندس محمدرضا نصری ,

میکروکنترلرهای PIC

مهندس مهدی محمدیان , دکتررسول امیرفتاحی ,

مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای: اصول و کاربردها

ایندراجیت چاریت , کی. لینگا مورتی , دکتر سیدمهرداد زمزمیان , دکتر سیدامیرحسین فقهی , دکتر نوشین یساول ,

محاسبات عددی در فیزیک

دکتر وحید میرزایی , دکتر شیلا بناری بهنمیری ,

آشکار سازی و اندازه گیری تابش ج 1

گلناف. نول , ناصروثوقیسید مهردادزمزمیان ,

خرید یا کرایه
cancel
19