1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مامایی
  4. اجرای طرح حل مشکل حرفه‌ای یا مقاله تحقیقی در مامایی
  5. کتاب شیوه نگارش مقالات علمی در علوم زیستی

کتاب شیوه نگارش مقالات علمی در علوم زیستی


نویسندگان : ژانیکآر. متیوز , رابرددابلیو. متیوز

مترجمان : دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا , مهندس نازنین دریانی زاده


درباره کتاب شیوه نگارش مقالات علمی در علوم زیستی

..

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۴۴۸
شابک
9789640109670
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19