1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مترجمی خبر انگلیسی
  4. اصول نگارش
  5. کتاب مبانی نگارش و پژوهش چاپ دوم

کتاب مبانی نگارش و پژوهش چاپ دوم


نویسندگان : دکتر احمد امیری خراسانی , دکتر مهین دخت فرخ نیا


درباره کتاب مبانی نگارش و پژوهش چاپ دوم

به دلیل اهمیّت شیوه‌های نگارش و ویرایش، تاکنون کتاب¬های بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است. کتاب حاضر نیز گام دیگری است برای ارایۀ مباحث ضروری به مخاطبان و راهنمایی آنان در زمینۀ نگارش عمومی و علمی. یکی از ویژگی¬های کتاب حاضر، جامع بودن نسبی مباحث آن است که در آن مطالب اصلی در زمینۀ نگارش اداری، قالب¬های نگارش خلّاق و علمی، اصول ویرایش و همچنین شیوۀ تحقیق و نگارش نوشته¬های پژوهشی ارایه شده است. این مجموعه، ابتدا به نام راهنمای نگارش و ویرایش در سال 1384 به صورت درسنامۀ دانشگاهی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. ویراست دوم این درسنامه به صورت کتاب مبانی نگارش و پژوهش در شهریور ماه 1397منتشر شدکه با اصلاحات و بازنگری کلّی و افزودن مطالب جدید و کاربردی همراه بود و مجموعۀ حاضر، چاپ دوم این کتاب محسوب می¬شود.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۳۴۷
شابک
978-600-201-107-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19