1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مترجمی خبر انگلیسی
  4. اصول نگارش
  5. کتاب مبانی نگارش و پژوهش

مبانی نگارش و پژوهش


نویسندگان : دکتر احمد امیری خراسانی , دکتر مهین دخت فرخ نیا


درباره کتاب مبانی نگارش و پژوهش

آنچه در پیش روی دارید، مجموعهای مختصر از قواعد آیین نگارش و ویرایش است که هدف از فراهم آوردن آن، آشنایی بیشتر مخاطبان با اصول و قوانین نوشتن و افزایش مهارت آنان در درست نویسی است.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۳۴۵
شابک
9786002010797
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مبانی نگارش و پژوهشکتاب‌های مشابه کتاب مبانی نگارش و پژوهش


خرید یا کرایه
cancel
19