1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک
  4. کوانتوم الکترونیک
  5. کتاب آشنایی با نظریه اطلاعات و کامپیوترهای کوانتومی

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۱۹۹
شابک
9789640114339
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19