1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها
  4. الکترونیک هسته ای
  5. کتاب میکروکنترلرهای PIC

میکروکنترلرهای PIC


نویسندگان : مهندس مهدی محمدیان , دکتررسول امیرفتاحی


درباره کتاب میکروکنترلرهای PIC

.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۴۷۳
شابک
9789648476682
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19