1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. جغرافیای سیاسی
  4.  روش تحقیق در جغرافیا
  5. کتاب نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری

نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری


نویسندگان : سعید جوی‌زاده , الناز امینی , سارا کاویانی‌آهنگر

مترجم : دکتر کرامت‌اله زیاری


درباره کتاب نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری

.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۰۰
شابک
978-964-0373-95-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19