1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. تاریخ اسلام
 4. آشنایی با فلسفه و عرفان
 5. کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی حِکمی

نظریه پردازی در علوم انسانی حِکمی


نویسنده : دکتر عبدالحسین خسروپناه


درباره کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی حِکمی

الگوی حکمی - اجتهادی الگویی است که مبانی، اصول، استراتژی پژوهش و روش آن مبنتی بر محکمترین مبانی، اصول، استراتژی پژوهش و روش ها است. استادان علوم انسانی بعد از آنکف فلسفه دانش خود را بر اساس آنچه اکنون و در غرب رایج است، به دست آوردند و دانش محقق را شناختند و نگاهی درجه دوم به آن دانش پیدا کردند و نیز بعد از آنکه با مبانی مهم و روش حکمی - اجتهادی آشنا شدند به اربتاط مسایل دانش خود با مبانی پی خواهند برد و به روشهای مختلف توجه پیدا خواهند کرد و تعارض ها، چالش ها، و اشتراکات مبانی و روش‌ها را خواهد دید و با جایگزینی مبانی و روش های اسلامی به جای مبانی و روش های آن دانش خواهند توانست به دستاورد و نظریه جدیدی دست یابند که نظریه حکمی خواهد بود.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۳۷۲
شابک
9789642175161
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی حِکمی


 • نام کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی حِکمی
 • نویسنده دکتر عبدالحسین خسروپناه
 • سال انتشار ۱۴۰۰
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۳۷۲
 • انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 • شابک(ISBN) 9789642175161
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۶۰‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۱۲۰‌,‌۰۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19