دانلود کتاب های سازمان مدیریت صنعتی دانلود کتاب های سازمان مدیریت صنعتی

زنجیره-تامین-در-انقلاب-صنعتی-چهارم-از-قفسه-های-انبار-تا-گسترش-در-جهان بازگشت

زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان

مهندس محمدرضا کریمی , آلسدایر جیل کرایست , احمد جعفرنژاد , رامین ناجی زاده ,
جهانی-شدن بازگشت

جهانی شدن

مالکوم واترز , اسماعیل مردانی گیوی , سیاوش مریدی ,
جهش-بزرگ-در-سازمان بازگشت

جهش بزرگ در سازمان

شارلوت شلتون , انسیه رضوی ,
به-سوی-صنعت-4.0-مولفه-های-بنیادین-شکل-دهی-به-انقلاب-صنعتی-چهارم بازگشت

به سوی صنعت 4.0 مولفه های بنیادین شکل دهی به انقلاب صنعتی چهارم

کلاوس شواب , نیکولاس دیویس , ابوالفضل کیانی بختیاری , محمدباقر عالی ,
مدیریت-گردشگری-پایدار بازگشت

مدیریت گردشگری پایدار

جان سوار بروک , محمود سبزی ,
رهبری-سازمانی-در-انقلاب-صنعتی-چهارم-پژوهش-ها-و-فرصت-های-نوظهور بازگشت

رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم پژوهش ها و فرصت های نوظهور

پیتر اسمیت , جان پوردهناد , سیدمجید ابن الرضا , یونس نظری , قاسم تقی زاده ,
بالندگی-فردی-و-سازمانی بازگشت

بالندگی فردی و سازمانی

سیما مهذب حسینیان , مسعود بینش ,
جامعه-5.0-صنعت-آینده،فناوری-ها،روش-ها-و-ابزارها بازگشت

جامعه 5.0 صنعت آینده،فناوری ها،روش‌ها و ابزارها

ابوالفضل کیانی بختیاری , محمدرضا عارف , برونو سالگویز ,
مبانی-سنجش-عملکرد بازگشت

مبانی سنجش عملکرد

جری ال هاربر , محمدحسین بیرامی ,
{"id":181,"title":"سازمان مدیریت صنعتی","manager":"ابوالفضل کیانی بختیاری","shaba":"IR0170000000112490779001","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":75,"rent_3_profit":75,"rent_6_profit":75,"rent_12_profit":75,"print_profit":75,"logo":"icons/imi","token":"5221c0f6fbfe92e2","slug":"imi","rent_1_week_profit":75,"account":{"title":"سازمان مدیریت صنعتی","email":"imitadbir@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bb2fea6509a8ce9d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"rsp2ac","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-01 12:12:59","updated_at":"2021-02-01 12:12:59","bazaar_credit":0,"description":"imitadbir@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19