دانلود کتاب های مدیریت صنعتی دانلود کتاب های مدیریت صنعتی

مسیولیت اجتماعی شرکتی (رویکردی جامع)

دکتر محمدعلی شاه‌حسینی , سعید عربلوی‌مقدم ,

درآمدی بر نورومارکتینگ

دکتر آناهیتا خرمی بنارکی , شقایق کنجدی , نگار کریمی ,

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

کنترل پروژه

سید حسن قدسی پور , ناصر شمس قارنه , محمد نوروزی ,

تحقیق در عملیات پیشرفته

دکتر مصطفی زندیه , دکتر وحید کیوانفر ,

خرید یا کرایه
cancel
19