1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. برنامه ریزی رفاه اجتماعی
  4. برنامه ریزی کنترل پروژه
  5. کتاب کنترل پروژه

کتاب کنترل پروژه


نویسندگان : سید حسن قدسی پور , ناصر شمس قارنه , محمد نوروزی


درباره کتاب کنترل پروژه

در کشور سالانه هزاران پروژه در سطوح مختلف در حال اجراست که تعهد انجام و اتمام آن در موعد مقرر و ارایه آن با کیفیت مطلوب امری حایز اهمیت است. لذا کتاب حاضر با هدف تربیت تکنسین هایی مدیریت پروژه ، برای انجام کارها و پروزه های کوچک تدوین شده است.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۱۷۵
شابک
978-600-5607-99-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19