دانلود کتاب های زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش دانلود کتاب های زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش

بازاریابی عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

Academic Research Crafter: A Comprehensive Resource Book for Research Writing and Publication

Mir Saeed Moosavi Razavi , میرسعید موسوی رضوی , Ehsan Taebi , Iman Taebi ,

نظریه‌های شعر در قرن بیستم

مسعود فرهمندفر , دکتر لیلا ناصرخاکی , صالح طباطبایی وهمکاران ,

ورزنامه

فسطیوس بن اسکوراسیکه , حسن عاطفی ,

تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش

دکتر محمدابوالکلام سرکار , دکتر محمدکاظم کهدویی ,

تصمیم‌گیری عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

یادگیری عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

حل مساله عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

مبانی نگارش و پژوهش چاپ دوم

دکتر احمد امیری خراسانی , دکتر مهین دخت فرخ نیا ,

کار تیمی عشق، عاشق و معشوق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

مهندسی مجدد عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

خوان‌الاخوان

حکیم ناصرخسرو قبادیانی , سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد , احسان رییسی ,

خرید یا کرایه
cancel
19