1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات ژاپنی
  4. انواع شعر ژاپنی ۱
  5. کتاب پارادایم عشق

پارادایم عشق


نویسندگان : محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان


درباره کتاب پارادایم عشق

همگرایی علوم در عرصه های گوناگون علمی مرهون نقاط اشتراکی است که به رغم تفاوت‌های ظاهری به مثابه پلی دو رشته یا حوزه متفاوت را به یکدیگر پیوند می‌دهد. انسجام و پیوند حاصل از نگرش همگرایی علوم موجب بروز هم‌افزایی و در نتیجه افزایش سطح کیفی و کمی بهره وری می شود. به عبارت دیگر، در این نگرش با استفاده از مشابهت‌ها و وجوه مستعد تعامل یک حوزه علمی با حوزه دیگر، امکان اتصال دو حوزه را مورد توجه قرار داده و از بنیه مضاعفی برای پیشبرد اهداف علمی استفاده می‌شود. در این رهگذار عشق، مهندسی و مدیریت از جمله شاهدان مثالی هستند که در عین تفاوت‌های احساسی و محیطی می‌توان مشوق ترویج ایده همگرایی به حسابشان آورد. مبنای حرکت و پویایی، شکوفایی و تعالی، و انگیزش و تحول در بسیاری از موارد عشق است، عشقی که ارزش است و مهندسی آن مهندسی ارزش.

سال
۱۳۸۵
ناشر
شکیب
تعداد صفحات
۳۹
شابک
9789649669373
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب پارادایم عشقکتاب‌های مشابه کتاب پارادایم عشق



سوالات متداول


نسخه چاپی کتاب پارادایم عشق چه قیمتی دارد ؟

نسخه چاپی موجود نمی باشد

نویسندگان کتاب پارادایم عشق ؟

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان

درباره کتاب پارادایم عشق ؟

همگرایی علوم در عرصه های گوناگون علمی مرهون نقاط اشتراکی است که به رغم تفاوت‌های ظاهری به مثابه پلی دو رشته یا حوزه متفاوت را به یکدیگر پیوند می‌دهد. انسجام و پیوند حاصل از نگرش همگرایی علوم موجب بروز هم‌افزایی و در نتیجه افزایش سطح کیفی و کمی بهره وری می شود. به عبارت دیگر، در این نگرش با استفاده از مشابهت‌ها و وجوه مستعد تعامل یک حوزه علمی با حوزه دیگر، امکان اتصال دو حوزه را مورد توجه قرار داده و از بنیه مضاعفی برای پیشبرد اهداف علمی استفاده می‌شود. در این رهگذار عشق، مهندسی و مدیریت از جمله شاهدان مثالی هستند که در عین تفاوت‌های احساسی و محیطی می‌توان مشوق ترویج ایده همگرایی به حسابشان آورد. مبنای حرکت و پویایی، شکوفایی و تعالی، و انگیزش و تحول در بسیاری از موارد عشق است، عشقی که ارزش است و مهندسی آن مهندسی ارزش.

کتاب پارادایم عشق در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۸۵

ناشر کتاب پارادایم عشق چه کسی است ؟

شکیب

کتاب پارادایم عشق در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب پارادایم عشق چیست ؟

9789649669373

خرید یا کرایه
cancel
19