1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
  4. ریاضی 3
  5. کتاب توابع متغیر مختلط

توابع متغیر مختلط


نویسنده : د .ا .تال

مترجم : مجید محمدزاده


درباره کتاب توابع متغیر مختلط

_

سال
۱۳۶۶
تعداد صفحات
۱۵۰
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب توابع متغیر مختلطکتاب‌های مشابه کتاب توابع متغیر مختلط


خرید یا کرایه
cancel
19