دانلود کتاب های روابط بین الملل دانلود کتاب های روابط بین الملل

تجارت بین‌الملل (نظریه و شواهدتجربی)

نان چای , ه. رابرت هلر , معصومه ٬ملک آفاق فتحیان پورکند لزى , لادن نونژاد ,

الکترونیک صنعتى( الکترونیک قدرت)

هانس رودی بولر , قدیر عزیزی‌قناد ,

اقتصاد بین‌الملل تیوری و سیاست (جلد اول: تجارت بین‌الملل)

پل آر.کروگمن , موریس اوبیسفلد , مارک جی.میلتز , دکتر حسین صمصامی ,

مهندسی ارتباطات دور

راجر ل .فریمن , وحید طباطبا وکیلى ,

جلوه هایی از مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران

دکترعلی‌حسین نجفی ابرندآبادی , دکتربهزاد رضوی‌فرد ,

الکترونیک قدرت

(گروه معماری منظر دانشکدۀ معماری و شهرسازی) , ریموند رمشو , براهیم سید گوگانى ,

درنگی در شبهات انقلاب اسلامی ایران (سیاست داخلی)

دکتر مهدی تقوی رفسنجانی , دکتر اصغر اکبری پورکانی ,

خرید یا کرایه
cancel
19