دانلود کتاب های مهندسی نفت گرایش بهره برداری دانلود کتاب های مهندسی نفت گرایش بهره برداری

مکانیک سیالات (حاوی CD)

دکتر محمدرضا چمنی , دکتر امیر احمد دهقانی , دکتر محمد کریم بیرامی , مهندس روح الله قلی پور ,

مطالعات یکپارچه مخزن

لوکا کوزنتینو , منوچهر دانایی ,

ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزار PFC

دکتر علیرضا خالو , دکتر هادی بهرامی , دکتر وهاب سرفراز ,

برنامه نویسی در پرولوگ (بر اساس استاندارد ایزو)

ولیام کلوکسین , کریستوفر ملیش , دکتر عبدالرضا میرزایی , مهندس الهه راشدی ,

لایفری در عمل

ریچارد سزاو , تیم فنی شرکت داده پرداز پویای شریف ,

مکانیک سیالات مبانی و کاربردها (جلد اول) ویرایش بین المللی

دکتر احمدرضا عظیمیان , دکتر داود طغرایی , جانام. سیمبالا , یونسای. سنجل ,

خرید یا کرایه
cancel
19