1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. دینامیک سیالاتی محاسباتی
  5. کتاب مکانیک سیالات (حاوی CD)

مکانیک سیالات (حاوی CD)


نویسندگان : دکتر محمدرضا چمنی , دکتر امیر احمد دهقانی , دکتر محمد کریم بیرامی , مهندس روح الله قلی پور


درباره کتاب مکانیک سیالات (حاوی CD)

..

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۶۳۴
شابک
9789648476507
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مکانیک سیالات (حاوی CD)کتاب‌های مشابه کتاب مکانیک سیالات (حاوی CD)

درس‌ها

دینامیک سیالاتی محاسباتی انتقال سیالات و حرارت آز-مکانیک سیالات آزمایشگاه خواص سیالات آزمایشگاه مکانیک سیالات آزمایشگاه مکانیک سیالات جریان سیالات در محیط های متخلخل خواص سیالات مخزن رفتار فازی سیالات مخزن زمین شیمی سیالات گرمایی سیالات حفاری مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات عددی مکانیک سیالات مکانیک سیالات مکانیک سیالات مکانیک سیالات ۱ مکانیک سیالات ۲ مکانیک سیالات پیشرفته مکانیک سیالات دو فازی مکانیک سیالات و آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک

رشته ها

مهندسی مکانیک بیوسیستم کاردان فنی عملیات پتروشیمی مهندسی مکانیک خودرو مهندسی نفت کاردان فنی کشتی مهندسی هوافضا مهندسی شیمی مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری مهندسی نفت گرایش بهره برداری علوم زمین گرایش زمین شیمی مهندسی نفت گرایش حفاری مهندسی بهداشت حرفه‌ای مهندسی بهداشت محیط مدیریت مناطق خشک و بیابانی مهندسی چوب و کاغذ فیزیک مهندسی دریانوردی مهندسی کشتی فیزیک گرایش اتمسفر مهندسی ایمنی (حفاظت فنی) مهندسی شیلات

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19