1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست شناسی دریا
  4. آز شیمی آلی
  5. کتاب شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتم

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتم


نویسندگان : ر. ل. شراینر , ر.س. فیوسان , د.ی. کورتین , ت.س. موریل , ک.ف. هرمن

مترجم : دکتر مهران غیاثی


درباره کتاب شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتم

..

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۸۱۳
شابک
9789646029750
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتمکتاب‌های مشابه کتاب شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی - ویرایش هفتم

درس‌ها

آز شیمی آلی آز شیمی آلی ۱ آز شیمی آلی ۲ آزمایشگاه شیمی آلی آزمایشگاه شیمی آلی آزمایشگاه شیمی آلی 1 آزمایشگاه شیمی آلی 2 بیوشیمی آلی زمین شیمی آلی ژئوشیمی آلی ژئوشیمی آلی- نفت پیشرفته ژئوشیمی آلی شیمی آلی شیمی آلی شیمی آلی شیمی آلی شیمی آلی (نظری، عملی) شیمی آلی 1 شیمی آلی ۱ شیمی آلی ۱ عملی شیمی آلی ۱ نظری شیمی آلی ۱ و آزمایشگاه شیمی آلی 2 شیمی آلی ۲ شیمی آلی 3 شیمی آلی پشرفته شیمی آلی پیشرفتخ شیمی آلی پیشرفته شیمی آلی دریا شیمی آلی صنعتی شیمی آلی فلزی شیمی آلی فلزی شیمی آلی کاربردی شیمی آلی و آزمایشگاه کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی مباحث نوین در شیمی آلی

رشته ها

زیست شناسی دریا زیست فناوری دبیری زیست شناسی مهندسی نفت مهندسی شیمی زیست شناسی عمومی شیمی محض شیمی کاربردی شیمی گرایش شیمی الی علوم زمین گرایش زمین شیمی زمین شناسی مهندسی نفت گرایش اکتشاف علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی علوم و صنایع غذایی خاک شناسی مهندسی شیلات مهندسی محیط زیست مهندسی باغبانی مهندسی علوم باغبانی مهندسی چوب و کاغذ مهندسی علوم دامی دامپروری علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مهندسی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی گیاه پزشکی کاردان فنی عملیات پتروشیمی دبیری شیمی مهندسی پزشکی داروسازی مهندسی ایمنی (حفاظت فنی) کارشناسی مهندسی پلیمر شیمی گرایش آموزش شیمی شیمی گرایش شیمی فیزیک شیمی گرایش پیشرانه شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس شیمی گرایش شیمی تجزیه شیمی گرایش شیمی دارویی شیمی گرایش شیمی معدنی شیمی گرایش شیمی کاتالیست شیمی گرایش فیتوشیمی شیمی گرایش شیمی دریا باستان سنجی تکنولوژی پرورش دام

گروه های تحصیلی

علوم تجربی فنی و مهندسی هنر


خرید یا کرایه
cancel
19