دانلود کتاب های اصول وراهبردهای آموزش ریاضی دانلود کتاب های اصول وراهبردهای آموزش ریاضی

آنالیز مختلط و کاربردهای آن

ریچارد ا .سیلورمن , خلیل پاریاب ,

هنر و علم شبیه‌سازی سیستم‌ها

رابرت شانون , علی‌اکبر عرب مازار ,

نخستین درس در توپولوژی جبری

بنوی کومار لاهیری , شهرام رضاپور ,

آمار مقدماتی – جلد دوم (ویراست دوم)

تامس اچ. ووناکت , رانلد جی. ووناکت , محمدرضا مشکانی ,

توابع متغیر مختلط

د .ا .تال , مجید محمدزاده ,

آموزش تدریس ریاضیات دبیرستانی

نان چای , اتو س.جان ر ٬بسلر.کولب , جواد همدانى زاده ,

آشنایی با نابرابریها

ر. بلمن , ا. بکن باخ , محمدحسین افقهی ,

خرید یا کرایه
cancel
19