1. بوکت
  2. هنر
  3. موزه
  4. آز-حفاظت و مرمت ۱
  5. کتاب حفاظت بقایای معماری

حفاظت بقایای معماری


نویسنده : جان اشارست

مترجمان : دکتر محمد عباس نژاد , منصور خواجه‌پور


درباره کتاب حفاظت بقایای معماری

از اوایل قرن بیستم و با شکل‌گیری تیوری‌های جدید حفاظت، نوع نگاه به میراث فرهنگی و در پی آن بخش عظیمی از این میراث که در قالب آثار معماری برجای مانده بود تغییر کرد. مداخلات مبتنی بر برداشت‌های شخصی و بر مبنای بازسازی سبکی، جای خود را به مرمت علمی و متکی بر بررسی‌های زیباشناختی و دیدگاه‌های انتقادی داد. ماده‌ی اثر که پیش‌تر توسط جان راسکین و پیروان او از جمله ویلیام موریس، اصیل شمرده شده و بر حفاظت آن به جای باززنده‌سازی تاکید می‌شد، به عنوان محمل ارزش‌های مختلف اثر معماری مشمول نگرشی جدید شد. جدای از تغییرات اساسی در حوزه‌ی تیوری و مبانی حفاظت، تقسیم آثار معماری و بافت‌های تاریخی به دو بخش زنده (آثار معماری‌ای که همچنان از پس سال‌ها در زندگی روزمره نقشی را به عهده دارند) و مرده (آثار دوران کلاسیک و بقایای معماری که فرسایش شدید کالبدی، قابلیت استفاده را از آن‌ها گرفته و متروک‌شان کرده است) توسط گوستاو جووانونی در اوایل قرن بیستم، مداخلات عملی در آثار معماری را نیز به دو بخش اصلی باززنده‌سازی باستان‌شناختی و باززنده‌سازی هنری تقسیم کرد. پس از وی چزاره براندی نیز هر چند که با باززنده‌سازی باستان-شناختی که تنها به بازسازی و برپاسازی مجدد بقایای معماری بسنده می‌کرد مخالف بود، اما بر تفاوت میان مداخلات عملی در بناهایی که می توانیم و می‌خواهیم که از آنها استفاده‌ی مجدد داشته باشیم و بناهایی که قابلیت استفاده‌ی مجدد (چه از نظر کالبدی و چه از نظر ارزش‌های ماهوی و معنایی) ندارند تاکید داشت. این نظریات در نهایت باعث شد تا رویکرد اصلی در حفاظت بقایای معماری و آثاری که دارای ارزش‌های باستان‌شناختی هستند، بر مبنای حفاظت و استحکام بخشی و در بناهای به اصطلاح زنده که قابلیت زندگی در دوران معاصر را دارند بر مبنای باززنده‌سازی تدوین گردد.

اما آنچه که موضوع کتاب حاضر است، مداخلات عملی در بقایای معماری‌ای است که عموماً به دلیل شرایط کالبدی و ماهوی متروک مانده و ارزش‌های موجود در آن‌ها رویکرد‌های استحفاظی و استحکامی را می‌طلبد. از سوی دیگر و از آنجا که بقایای معماری این‌چنینی، از موضوعات اصلی توجه و مداخله‌ی باستان‌شناسان نیز می‌باشند، می‌توان آن‌ها را به نوعی فصل مشترک موضوع اقدامات حفاظتی و پژوهشی در دو دسته‌ی مهم از متخصصین این حوزه، یعنی باستان‌شناسان و حفاظت‌گران معماری نامید.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۴۸۶
شابک
9786009824885
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب حفاظت بقایای معماریکتاب‌های مشابه کتاب حفاظت بقایای معماری


خرید یا کرایه
cancel
19