1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
  4. اکوفیزیولوژی
  5. کتاب رویان‌زایی و نمو بافت‌های بذر

رویان‌زایی و نمو بافت‌های بذر


نویسندگان : ایمان نعمتی , سمیه قلی‌زاده

مترجم : رضا توکل افشاری


درباره کتاب رویان‌زایی و نمو بافت‌های بذر

.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۴۳۲
شابک
978-964-0371-93-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19