1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. روش اجزاء محدود
  5. کتاب تحلیل اجزای محدود کاربردی

تحلیل اجزای محدود کاربردی


نویسنده : لاری ج. سگرلیند

مترجمان : دکتر محمود فرزین , مهندس محمدرضا شریعتی


درباره کتاب تحلیل اجزای محدود کاربردی

.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۵۰۰
شابک
9646029558
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19