1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. منبع طبیعی
  4. اصول تغذیه آبزیان
  5. کتاب زیست شناسی تولید مثل ماهی

کتاب زیست شناسی تولید مثل ماهی


نویسندگان : دکتر سالار درافشان , مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده

مترجمان : دکتر سالار درافشان , مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده


درباره کتاب زیست شناسی تولید مثل ماهی

.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۲۱۳
شابک
9789648476637
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب زیست شناسی تولید مثل ماهیدرس‌ها

اصول تغذیه آبزیان اصول تکثیر و پرورش آبزیان اصول روشهای صید آبزیان اکولوژی رفتارشناسی آبزیان اکولوژی و رفتار شناسی آبزیان آبزی پروری آبزیان آز بی مهرگان آبزی آز فیزیولوژی جانوران آبزی آز گیاهان آبزی بهداشت و بیماریهای آبزیان بی مهرگان آبزی بیماری‌ها و انگل‌های آبزیان پرورش آبزیان (ماهی و میگو) پرورش بوقلمون و پرندگان آبزی پروش آبزیان در مناطق خشک و بیابانی پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان جیره بندی تغذیه آبزیان روش‌های صید آبزیان روشهای صید آبزیان تکمیلی شناخت شیلات و آبزیان فیزیولوژی جانوران آبزی گیاهان آبزی مبانی اصلاح نژاد آبزیان

رشته ها

منبع طبیعی مهندسی شیلات مهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان مهندسی محیط زیست زیست شناسی دریا مهندسی علوم دامی مهندسی علوم دامی گرایش طیور مدیریت مناطق خشک و بیابانی مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان رشته جنگلداری مهندسی جنگلداری مهندسی فناوری کشاورزی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19