1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بیوشیمی بالینی
  4. اصول شیمی فیزیک
  5. کتاب مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی

مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی


مترجمان : پروفسور قاسم نجف پور , دکتر مایده السادات محمدى , مهندس على متین فر , مهندس محمد محمودى


درباره کتاب مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی

این کتاب بر دانش عملی و نتایج پژوهش‌ها که تایید کنندهٔ مفاهیم تیوری هستند استوار است. فرایندهای جداسازی زیستی و مشکلات زیست محیطی در قالب مطالعات موردی در کتاب گنجانده شده‌اند. علاوه بر مطالعات موردی، این کتاب حاوی مثال‌ها و مسایل حل شده زیادی است که درک و فهم جنبه‌های صنعتی و کاربردی بیوتکنولوژی را برای خواننده تسهیل می‌کند. این کتاب به گسترش دانش پژوهشگران در زمینه "مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی" و یادگیری مفاهیم بیوتکنولوژی و به کارگیری نتایج تحقیقاً ت شان در مقیاس تجاری کمک می‌کند. دانش موجود در این کتاب به ناحیه جغرافیایی خاصی محدود نمی‌شود. بیشتر کتاب‌های موجود در این زمینه بسیار پیچیده‌اند یا توضیحی دررابطه با جزییات فرایندها ارایه نمی‌دهند. شاید برترین مزیت این کتاب نسبت به منابع موجود ارایه اطلاعات دقیق و جزیی در رابطه با فرایندها باشد. دانشجویان و کسانی که در حال اشنایی با فرایندهای بیولوژیکی و بیوتکنولوژی هستند باید راجع به علوم زیستی، مثا ل ها و مطالعات موردی بدانند تا اطلاعات و دانش خود را بهبود ببخشند. در این کتاب چندین نمونه از پژوهش‌های موفق انجام شده و مطالعات موردی در رابطه با فرایندهای بیولوژیکی و بیوتکنولوژی ارایه شده است که اگاهی و بینش خوبی به خواننده خواهد داد.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۶۹۶
شابک
9786009136278
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19