1. بوکت
  2. هنر
  3. باستان سنجی
  4. اصول علم مواد
  5. کتاب مبانی ساخت و تولید نوین مواد، فرآیند ها و سیستم ها

کتاب مبانی ساخت و تولید نوین مواد، فرآیند ها و سیستم ها


نویسنده : پروفسور مایکل پ. گروور

مترجمان : دکترجمشید پرویزیان , احسان زعفرانی


درباره کتاب مبانی ساخت و تولید نوین مواد، فرآیند ها و سیستم ها

.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۴۵۱
شابک
9789648476675
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مبانی ساخت و تولید نوین مواد، فرآیند ها و سیستم هادرس‌ها

اصول علم مواد

رشته ها

باستان سنجی

گروه های تحصیلی

هنر


خرید یا کرایه
cancel
19