1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. فضای سبز
  4. چمن کاری
  5. کتاب اصول مدیریت چمن

اصول مدیریت چمن


نویسنده : نیک کریسشنز

مترجمان : دکترعلی نیکبخت , دکترنعمت اللهاعتمادی , مهندسابراهیم کیانی


درباره کتاب اصول مدیریت چمن

.

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۴۶۵
شابک
9789648476767
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19